กรอบความคิดของความสำเร็จ (Success Mindset) สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานยุคใหม่กับทักษะการบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กรอบความคิดของความสำเร็จ (Success Mindset) สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ

 

คนสำเร็จมีมากมาย

แต่คนสำเร็จที่ตั้งใจฝึกฝนให้เป็นคนสำเร็จไม่ได้มาก

ดังนั้นหัวหน้างานมีตำแหน่งแล้ว จะทำอย่างไรให้มีกรอบความคิดของคนสำเร็จ

เพราะความสำเร็จของหัวหน้างานนั้น มันส่งพลัง 3 เด้ง

ตัวเองสำเร็จ

ทีมงานสำเร็จ

องค์กรสำเร็จ

Together

 

การสร้างทีมเวิร์ค การสร้างคนให้เวิร์ค การสะสมประสบการณ์ที่เวิร์ค

โดยที่โฟกัสปัจจุบัน  แล้วเลือกด้านดีของทุกเรื่อง 

สิ่งที่จะทำให้เราชนะเลิศอย่างต่อเนื่อง คือชนะใจตัวเองก่อนเสมอ  ด้วยการให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้

  • มองไปข้างหน้าเสมอ > ไม่ควรหยุดพึงพอใจกับความสำเร็จเดิม
  • มุ่งความทะเยอทะยานให้ดีกว่าเดิม > ไม่หลงติดกับความสำเร็จแล้วค้นหาจุดต่างในการพัฒนาต่อ
  • เลือกมอง เลือกจำ ด้วยทัศนคติเชิงบวก
  • ยอมรับจุดแข็ง จุดอ่อน แล้วนำมาปั้นให้เป็นจุดแกร่งในการเติบโตร
  • โฟกัส และนิ่งกับการเดินทางสู่เป้าหมาย
  • เรียนรู้ตลอดเวลา เพราะลูกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ทำให้มาก แล้วจะได้เรียนรู้แนวคิดในแบบของตัวเอง

อย่าเลือกลอกความสำเร็จคนอื่น เพราะเราไม่มีทางเข้าใจวิธี หรือแนวคิด

ในการเขียนแผนที่ความสำเร็จของคนอื่นแน่นอน

สุณิชชา ชอบชัย