การสร้างทีมเวิร์คกับการโน้มน้าวและจูงใจสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

การสร้างทีมเวิร์ค

การสร้างทีมเวิร์คกับการโน้มน้าวและจูงใจสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

การสร้างทีมเวิร์คสำหรับหัวหน้างาน

หัวหน้างานมีภารกิจสำคัญในการสร้างทีมเวิร์คให้เป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยทักษะต่างๆ เช่น

  • การดูคนให้ออก ด้วยหลักการต่างๆทางจิตวิทยา
  • การบอกคนให้ได้ ด้วยหลักการสื่อสาร
  • การให้รางวัล-ลงโทษให้เป็น ด้วยหลักการบริหารจัดการ

การโน้มน้าวและจูงใจสำหรับหัวหน้างาน

หัวหน้างานคุณภาพมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันตรงที่มีความสามารถ

ในการโน้มน้าวและจูงใจทีมงานได้ดีนี่แหละที่แยกหัวหน้ามืออาชีพออกจากหัวหน้างานทั่วไป

คุณสมบัติสำคัญของการโน้มน้าวและจูงใจทีมงานมีดังนี้

  • มีวิสัยทัศน์ หรือมีความฝันในการสร้างทีมงานที่ชัดเจน
  • มีการกำหนดเป้าหมาย และบอกให้ทีมงานทราบในทิศทางเดียวกัน
  • มีผลงานที่เคยประสบความสำเร็จ ที่เป็นการรับประกันในความรู้ความสามารถแท้จริง
  • มีศิลปะในการมอบหมายและติดตามงานอย่างดีเยี่ยม
  • มีวาทะศิลป์ในการเลือกใช้คำและชื่นชมอย่างถูกที่ถูกเวลา

จะเห็นว่าการเป็นหัวหน้างาน หรือผู้จัดการคุณภาพนั้น

ต้องสามารถผสานการสร้างทีมเวิร์คด้วยเทคนิคการโน้มน้าวและจูงใจได้อย่างกลมกลืน

และฝึนฝึกฝน จนในที่สุดก็กลายเป็นความเชี่ยวชาญที่ไม่ต้องฝืนอีกต่อไป

 

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย