ลูกน้องที่ใช่ในดวงใจหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร เป็นอย่างไร?

การสร้างทีมเวิร์ค

ลูกน้องที่ใช่ในดวงใจหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร เป็นอย่างไร?

 

ลูกน้องที่ใช่ มีนิยามอย่างไร?

  • มีทัศนคติที่พร้อมพัฒนา
  • มีความกล้าในการตัดสินใจ
  • มีความสนุกกับเรื่องที่ท้าทาย
  • มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน
  • มีผลงานในทุกสถานการณ์

 

หัวหน้างานคุณภาพมีแนวทางปั้นทีมงานหรือสร้างลูกน้องที่ใช่ได้อย่างไร?

  • มุ่งที่การจับถูกลูกน้อง
  • เลือกพัฒนาจุดแข็งที่ลูกน้องถนัด
  • ส่งเสริมให้ลูกน้องมองเห็นศักยภาพตัวเอง
  • สนับสนุนให้ทำงานยากและท้าทาย
  • สร้างเวทีใหม่ ๆ ให้ได้เรียนรู้ตลอดเวลา

 

เมื่อลูกน้องมั่นใจในก้าวแรก

ทำให้แยกเติบโตอย่างมั่นใจในทุกก้าว

ในทุกคราวที่เติบใหญ่ย่อมเดินตามต้นแบบอย่างตั้งใจ

 

อ่านถึงตรงนี้แล้วคุณคิดอย่างไร?

ลูกน้องที่ใช่ในดวงใจหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร เป็นอย่างไร?

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย