หลักสูตร Public ประจำปี 2562

  • หลักสูตร : พัฒนาทีมงานฝ่ายฝึกอบรม 1 วัน      (3,900 บาท) ไม่ขาย   จัดพิเศษฟรี หากลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560