หลักสูตร Public ประจำปี 2562  #ตอบแทนลูกค้าพิเศษของเรา

 • หลักสูตร : พัฒนาทีมงานฝ่ายฝึกอบรม 1 วัน      (4,200 บาท)   ไม่ขาย!   จัดพิเศษฟรี หากลงทะเบียนภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562

    อบรมวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562   ร่วมสนับสนุนค่าห้องค่าอาหารตามกำลัง 199-999 บาท

หัวข้อ :  การใช้ OKRs & KPIs เพิ่มผลงานขององค์กร

อบรมฟรี พฤศิจกายน 2562
 • ความหมาย ความเหมือน ความต่างของ OKRs&KPIs
 • หลักการสำคัญในการประยุกต์ใช้ในการบริหารผลงาน
 • แนวคิดในการนำไปใช้ในแต่ละส่วนงานต่างๆ
  • ส่วนงาน HR…..อบรมอย่างไรให้ถูกใจเจ้านาย
  • ส่วนงานการเงิน บัญชี….บริหารงานอย่างไรให้เสี่ยงน้อยลง
  • ส่วนบริการงานผลิต…..เพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน เพิ่มพลังให้ทีมงาน
  • ส่วนงานขายและตลาด….เพิ่มยอดขาย และลูกค้าภักดีให้ยั่งยืน
  • ฯลฯ
 • เทคนิคในการนำไปใช้ให้เกิดผล หัวหน้ายอมรับและปรับมุมมองทีมงาน มุ่งสู่เป้าหมาย
 • เครื่องมือและแบบฟอร์มที่นำไปใช้ได้จริง
 • พิเศษ : มีพี่เลี้ยงและโค้ชให้ขณะ ในวันเรียนและดูแลต่อ 1 เดือน

 

 

ทีมวิทยากรสถาบัน  นำโดย อ.สุณิชชา ชอบชัย

ติดต่อ : cs.pplearning@gmail.com, se.pplearning@gmail.com

T. 0955374428, 091-7940197