หัวหน้างานคุณภาพกับการเป็นพี่เลี้ยง (mentoring)

หัวหน้างานคุณภาพกับการเป็นพี่เลี้ยง (mentoring)

การเป็นหัวหน้างาน หัวใจสำคัญคือ สร้างความไว้วางใจให้กับน้องๆ ในทีม

ดังนั้นการใช้บทบาทพี่เลี้ยง จะช่วยให้ทีมงานรู้สึก สบายใจ และไม่กังวลหรือกลัวมากนัก

 

เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ มีดังนี้

  • กำหนดบทบาทตัวเองให้ชัดว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในบทบาทไหน
  • เรียนรู้รูปแบบของทีมงานว่าน้องๆ มีบุคลิกหรือลักษณะอย่างไร
  • กำหนดเวลาให้ชัดเจนในการ ให้คำแนะนำแบบพี่เลี้ยง
  • รักษาความลับ เพื่อสร้างความไว้วางใจ
  • มุ่งชวนกันไปที่ทางออก (Solution) ของปัญหาที่พบเจอ ไม่ขุดคุ้ยสาเหตุมากนัก

การที่หัวหน้างานต้องการเสริมศักยภาพตัวเอง ให้เป็นหัวหน้างานคุณภาพ

หัวหน้างานที่ดี หัวหน้างานที่มีโอกาสเติบโต

 

สิ่งสำคัญ คือ การพัฒนาตัวเองทุกวัน

สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนำมากำหนดขอบเขตในการพัฒนาทีมงาน

ให้กลายเป็นทีมเวิร์ค อย่างสร้างสรรค์ และปั้นพนักงานคุณภาพ ด้วยความสุข

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย