หัวหน้างานคุณภาพกับเทคนิคการสร้างสัมพันธ์ และสร้างผลงานคุณภาพ

หัวหน้างานคุณภาพกับการสร้างทีมเวิร์ค(teamwork)ทีมในฝัน

หัวหน้างานคุณภาพกับเทคนิคการสร้างสัมพันธ์ และสร้างผลงานคุณภาพ

ความสัมพันธ์  เกิดจากการสร้างความสัมพันธ์

ผลงาน เกิดจากการสร้างผลงาน

ทีมงาน เกิดจากการสร้างทีมงาน

ทีมเวิร์ค เกิดจากการสร้างทีมเวิร์ค

ส่วนวิธีการนั้นมีหลากหลาย มากมายตามผู้คน หรือตามนโยบายองค์กร

เทคนิค 

คือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการลงมือทำ แล้วเกิดความรู้สึกปิ๊งแว๊บมาได้

ดังนั้นเทคนิคที่จะนำมาแลกเปลี่ยนในบทความนี้ จึงมีความเฉพาะตัว

ที่หัวหน้างานคุณภาพอาจต้องนำไปประยุกต์ใช้เอง ได้ตามความเหมาะสม

 

หัวหน้างานคุณภาพกับเทคนิคการสร้างสัมพันธ์ และสร้างผลงานคุณภาพ

  • หัวหน้างานคุณภาพต้องมีเป้าหมายชัดเจนในการสร้างความสัมพันธ์ ผสานกับสร้างผลงาน

  • หัวหน้างานคุณภาพต้องมีความเชื่อในเรื่องความสัมพันธ์สามารถสร้างผลงานได้จริง

  • หัวหน้างานต้องสนุกในการสร้างความสัมพันธ์ และสร้างวิธีการสร้างผลงานจากความสัมพันธ์เป็นหลัก

  • หัวหน้างานต้องให้ความสำคัญกับการสร้างผลงานด้วยความรัก สามัคคี มากกว่าการแก่งแย่ง ชิงกัน

  • หัวหน้างานสามารถวางระบบงาน และระบบทีมให้เอื้อต่อการทำงานเป็นทีม

  • หัวหน้างานที่มีวิสัยทัศน์ จะชัดเจนในการทำให้ทีมงานในทีมรักกัน

  • หัวหน้างานที่สร้างสรรค์มักคิดกิจกรรมให้เกิดการช่วยเหลือกัน หรือจำลองสถานการณ์ให้เกิดความขัดแย้งเพื่อพิสูจน์หลักการแห่งความกลมเกลี่ยว

เพราะ 2 สิ่งนี้ (ความสัมพันธ์+สร้างผลงาน)

อาจมองดูว่าขัดแย้ง หรืออาจมองดูว่าไปทิศทางเดียวกัน ก็เป็นได้