หัวหน้างานคุณภาพ กับการวางแผนงาน P D C A

หัวหน้างานคุณภาพ กับการวางแผนงาน P D C A

หัวหน้างานคุณภาพ กับการวางแผนงาน P D C A

 

หัวหน้างานคืออะไร?

หัวหน้างานคุณภาพเป็นแบบไหน?

หัวหน้างานคุณภาพ กับการวางแผนงาน PDCA มีประโยชน์อย่างไร?

หัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติอย่างไร?

การเป็นหัวหน้างาน ต้องสามารถมีความคิดเชิงบวก  มีความทักษะในการบริหารจัดการ และสำคัญที่สุดคือ

ต้องมีคุณภาพ ต้องขึ้นอยู่กับการวางแผนงานด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น PDCA

คุณสมบัติของหัวหน้างานคุณภาพ ต้องมีเป้าหมาย และการวางแผนงาน

อ่านบทความเพิ่มเติม

http://pplearnonline.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%97-3/

 

หัวหน้างานคุณภาพ กับการวางแผนงาน P D C A
หัวหน้างานคุณภาพ กับการวางแผนงาน P D C A