หัวหน้างานคุณภาพ กับเทคนิคการทำงานเป็นทีม [สร้างคน สร้างทีม สร้างผลงาน]

หัวหน้างานคุณภาพ กับเทคนิคการทำงานเป็นทีม สร้างคน สร้างทีม สร้างผลงาน

หัวหน้างานคุณภาพ กับเทคนิคการทำงานเป็นทีม                 [สร้างคน สร้างทีม สร้างผลงาน]

การสร้างทีมเป็นหัวใจสำคัญของคนขึ้นมานั่งตำแหน่งหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้นำทีมงาน

เพราะการขับเคลื่อนทีมงานให้มีผลงาน และสร้างภาพลักษณ์การเป็นทีมเดียวกันได้นั้น

ต้องอาศัญความร่วมมือ ร่วมใจ และใส่ใจในการสื่อสารสร้างสัมพันธ์

 

ดังนั้น ประเด็นสำคัญ 5 ประการของหัวหน้างานคุณภาพยุค 4.0 ต้องมีดังนี้

 1. สร้างภาพลักษณ์ทีมให้ชัดเจน  การมีวิสัยทัศน์ให้ทุกคนในทีมชัดเจนว่าต้องมีภาพลักษณ์อย่างไรสำคัญมาก

 2. กำหนดกติการ่วมกัน  กติกาที่สามารถทำได้จริงคือสิ่งที่ทุกคนยอมรับ ดังนั้นต้องร่วมกันคิดและปฏิบัติ

 3. หรรษาบางเวลา  ความสุขเป็นแหล่งพลังงานให้ทีมเดินหน้าอย่างไร้ข้อจำกัด ร่วมกันหรรษาและเก็บพลังเสริม

 4. นำพาแนวคิดเชิงบวก ความคิดด้านบวกเป็นการปรับมุมมองให้ทีมงานขยาย และสบายใจในการเติบโต

 5. ร่วมสุขร่วมทุกข์กับทุกคนในทีม เพราะคำว่าทีมต้องเข้าใจ เข้าถึงหัวใจของกันและกันในทุกมิติแห่งชีวิต

 

หัวหน้างานคุณภาพ กับเทคนิคการทำงานเป็นทีม                 [สร้างคน สร้างทีม สร้างผลงาน]

สามารถดำเนินการไปได้โดยลดละเลิก หรือไร้ข้อกังวลเหล่านี้

 • เบื่อหน่ายกับยรรยากาศ
 • กังวล ความผิดพลาด
 • เซ็งกับงานเยอะ
 • โมโหเพื่อนร่วมงาน
 • กลัวโดนดุ

หลักสูตรนี้ : มีจุดประสงค์ดังนี้

 • ผู้เรียนที่เป็นหัวหน้างานต้องกล้ามีวิสัยทัศน์ในการสร้างทีม
 • ผู้เรียนต้องมุ่งมั่นสร้างคนให้มีคุณภาพตามจุดเด่นของเขา
 • ผู้เรียนต้องสนุกในการบริหารจัดการคนและงาน ให้มีผลงานร่วมกันส่งเสริมองค์กร

**รับประกันผลลัพธ์หลังการอบรม และปรับได้ตามนโยบายองค์กร ติดต่อเรา www.ppleaning.com

 

น่าจะเป็นองค์กรในฝัน หรือทีมในฝันของพนักงานหลายๆคนกันเลยทีเดียวนะคะ

หัวหน้างานคุณภาพ กับเทคนิคการทำงานเป็นทีม สร้างคน สร้างทีม สร้างผลงาน
หัวหน้างานคุณภาพ
กับเทคนิคการทำงานเป็นทีม
สร้างคน สร้างทีม สร้างผลงาน

อ.สุณิชชา ชอบชัย