หัวหน้างานคุณภาพ (Effective Supervisor) :ตอน ทำไมห้วหน้าต้องบริหารการเปลี่ยนแปลง

การบริหารงานข้ามสายงาน โดยอาจารย์สุณิชชา ชอบชั

หัวหน้างานคุณภาพ (Effective Supervisor)

: ตอน ทำไมห้วหน้าต้องบริหารการเปลี่ยนแปลง

หัวหน้างาน เป็นคนที่มีอิทธิพลต่อพนักงานระดับล่าง ที่เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ขององค์กร

ดังนั้น เมื่อทุกอย่างในโลกใบนี้ ไม่มีความแน่นอน คือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร ระบบงาน หรือแม้แต่พนักงานในแต่ละระดับ

ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่หัวหน้างานคุณภาพต้องมีสัญญาณในการตรวจสอบ #การเปลี่ยนแปลง

เพื่ออะไรคงสงสัยกันใช่ไหมคะ?

  • เพื่อเตรียมตัวในการรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากสัญญาณที่เห็น
  • เพื่อจัดการให้รอบคอบ เช่น การเตรียมระบบงาน การเตรียมคน การเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ใหม่
  • เพื่อเผชิญสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจ หรือเรียกว่าพร้อมรบทุกสถานการณ์
  • เพื่อเตรียมแผนสำรองหากต้องพ่ายแพ้ในสนามรบนั้น
  • ฯลฯ

ดังนั้นการบริหารการเปลี่ยนแปลง

จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการปรับตัวทั้งด้านความรู้ความสามารถ

และการเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้องค์กรสามารถแข่งขันได้อย่างมั่นคง

จะเห็นได้ว่า ประสบการณ์ที่ผ่านมามีหลายองค์กร หรือหลายกลุ่มคนที่ต้องพ่ายแพ้ตัวเอง

อย่างไม่มีท่า มิใช่การเปลี่ยนแปลงรุนแรงมากเพียงอย่างเดียว

ปัจจัยสำคัญแล้วเกิดจาก

  • หัวหน้างานยึดติดกับความสำเร็จเดิม
  • หัวหน้างานไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
  • หัวหน้างานเชื่อมั่นในตัวเองแบบผิดๆ
  • หัวหน้างานไม่ยอมออกจากพื้นที่แห่งความคุ้นชิน

หากหัวหน้ามีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่ลูกทีมแสดงออกมาในการทำงานร่วมกันนั้นคือความมั่นใจในหัวหน้างานว่าต้องมีคนช่วยแก้ไขปัญหา หรือหลายทีมอาจเสริมศักยภาพให้พนักงานมีความมั่นใจในการเผชิญปัญหาได้เอง ด้วยหลักการทำงานเชิงรุก (Proactive)

ทำไมห้วหน้าต้องบริหารการเปลี่ยนแปลง?

ตอบง่ายๆ : เพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติ หากเป็นหัวหน้าที่ฉลาดต้องรู้จักบริหารการเปลี่ยนแปลง

ให้ตัวเอง ทีมงาน และองค์กร มีความมั่นใจในการเป็นผู้นำการแข่งขันอย่างไร้ขีดจำกัด

 

อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

วิทยากร – ที่ปรึกษา – โค้ชพัฒนาศักยภาพ

สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง

t.0626599545