หัวหน้างานยุคใหม่กับการสร้างทีมเวิร์คคุณภาพขององค์กร

การสร้างทีมเวิร์ค

หัวหน้างานยุคใหม่กับการสร้างทีมเวิร์คคุณภาพขององค์กร

ต้องยอมรับว่าทีมงานเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน

และทีมงานเป็นคนขับเคลื่อนให้ทีมเวิร์คประสบความสำเร็จ

และสิ่งสำคัญในการสร้างทีมเวิร์คให้เวิร์คนั้น

คำตอบอยู่ที่ หัวหน้างาน

ดังนั้น หัวหน้างานยุคใหม่กับการสร้างทีมเวิร์คคุณภาพขององค์กร

จะเกิดขื้นทุกปี และมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีต้นแบบ

ถามว่าหัวหน้างานยุคใหม่ จะพัฒนาตัวเองให้เป็นหัวหน้างานคุณภาพได้นั้นจำเป็นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง?

ตอบแบบนี้ว่า หัวหน้างานคนเก่า หรือผู้จัดการคนใหม่ที่เป็นพี่เลี้ยงนั่นแหละ จะสามารถสร้างความเป็นต้นแบบที่ดีได้จริงๆ

หัวหน้างานยุคใหม่กับการสร้างทีมเวิร์คคุณภาพควรตระหนักกับ 5 เรื่องดังนี้

  1. ทัศนคติเป็นสิ่งที่เราเลือกเองได้ ทุกสิ่งที่เห็นกรุณาเลือกสิ่งที่ใช่และดีกับตัวเองกับทีมงาน
  2. การเปลี่ยนปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา คนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก่อนนั่นคือผู้ชนะเลิศ
  3. การเข้าใจผู้คนโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกน้อง หรือพนักงานของเรา นั่นเป็นหัวใจสำคัญ
  4. การเป็นผู้สอนงาน เป็นพี่เลี้ยงที่ดี ต้องมุ่งมั่นที่ ผลลัพธ์ของงานและกระบวนการที่เหมาะสมกับพนักงานในทีมที่มีความแตกต่างกัน เช่น บางคนต้องสอนหลายครั้ง บางคนต้องการความใกล้ชิด
  5. การมีเป้าหมายที่ชัดเจน และถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้ทีมฟังอย่างจริงจัง พร้อมทั้งลงมือทำในสิ่งที่ตรงกับวิสัยทัศน์ให้น้องๆพนักงานสัมผัสได้จริง ว่าคุณคือหัวหน้างานยุคใหม่ใส่ใจทีมงานแท้จริง

 

หัวหน้างานยุคใหม่กับการสร้างทีมเวิร์คคุณภาพขององค์กร

เป็นสิ่งที่องค์กรคาดหวัง ละยังอยากมีอย่างสม่ำเสมอ

จึงมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกันทุกปี

#คุณคือหัวหน้างานยุคใหม่คุณภาพขององค์กรคนปัจจุบัน (ขอแสดงความยินดีด้วย)

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย

www.pplearnonline.com