องค์กรขนาดเล็กควรมี การจัดฝึกอบรม หรือไม่ ?

หัวหน้างานที่เก่งมอบหมายและติดตามงานควรเป็นอย่างไร?

การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมเป็นเรื่องสำคัญของทุกองค์กร

องค์กรขนาดไหนควรมีการจัดฝึกอบรม

ในทุกองค์กรที่มีพนักงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดทำแผนพัฒนาบุคคล (Training Roadmap) ให้กับพนักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ที่มีการกำหนดจากผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจนั่นเอง

เพียงแต่จะกำหนดอย่างไรให้ชัดเจน?

การลงทุนด้วยเม็ดเงินเท่าใดกับการอบรมพนักงาน?

จุดประสงค์ของการจัดฝึกอบรม คือการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้สอดคล้องกับองค์กร

และเติบโตไปพร้อมกันในทิศทางเดียวกัน

เช่น การจัดฝึกอบรมแบบเป็นทางการ หรือ แบบไม่เป็นทางการก็ได้ ขึ้นอยู่กับการกำหนดร่วมกัน

ดังนั้นพัฒนาด้วยการจัดฝึกอบรมนั้นมีทางเลือกหลากหลาย

กับคำถามที่ว่า

องค์กรขนาดเล็กควรมี การจัดฝึกอบรม หรือไม่?

คำตอบคือ ควรมีการจัดฝึกอบรม เป็นอย่างยิ่ง แน่นอน!

เพียงแต่มีความแตกต่างกันในเรื่องของวิธีการ รูปแบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการหรือจริตของพนักงานในองค์กร

เพราะหัวใจสำคัญของคนประสบความสำเร็จ และเติบโต คือการเรียนรู้

ซึ่งการเรียนรู้สามารถทำได้หลากหลายวิธีการ ดังนี้

  • การเปิดคลาสฝึกอบรม ในองค์กร (In-house) หรือส่งไปเรียนตามสถาบันต่างๆ (Public)
  • การสอนหน้างาน (On the Job Training)
  • การระดมสมองในการทำงานจริงร่วมกัน ( Brain Strom)
  • การศึกษาด้วยตัวเองผ่านออนไลน์ (Online Learning)

ดังนั้นประเด็นสำคัญมิใช่รูปแบบการเรียนรู้  ให้หันมาดูที่จุดประสงค์ของการจัดอบรมเป็นสำคัญนั่นเอง

อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษา
สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง
www.pplearning.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น