อาจารย์อรรณพ  นิยมเดชา

วิทยากรด้าน

        วิทยากร นักเขียนด้านจิตวิทยาด้านการบริหารและการพัฒนาตนเอง โดยมีผลงานการเขียนพ๊อคเก็ตบุ๊ค ชื่อ “ปรับวิธีคิด 5% เห็นโบนัสหลายเดือน” แนวคิดด้านการบริหารการทำงานและการสร้างสมดุลชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และพ๊อคเก็ตบุ๊ค ชื่อ “เพราะตัวเรามีค่ากว่าที่คิด” และงานเขียน E-book ชื่อ “Change : อยากเปลี่ยนกันไหม” แนวคิดในการนำจิตวิทยาด้านบวกมาสร้างวิธีคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่เป้าหมายที่ดีกว่าของชีวิต

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ M.A. (Industrial and Organizational Psychology) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ B.A. (Psychology and Guidance) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตร สาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Diploma of SMEs Business management Program) Assumption University and Office of Small and Medium Enterprises promotion.

ประสบการณ์ทำงาน

 •  6 years of experience in Human Resource Development Manager at Outlet Mall Co.,Ltd.
 •  1 year of experience in Project Manager at your we.wa Co.,Ltd.
 •  4 years of experience in Creative Manager at Krabi Creation Ltd., Partnership.
 •  3years of experience in Information and Education Officer at Pattanarak Foundation.

องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เชิญบรรยาย

 • Openmind Project Thailand.
 • Life Skill Project by Unicef Thailand.
 • ไตรภาคี ด้านการป้องกันเอดส์ จังหวัดกระบี่
 • สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กระทรวงแรงงาน
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ กระทรวงแรงงาน
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กระทรวงสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลกระบี่ และโรงพยาบาลในเขตจังหวัดกระบี่
 • บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์ จำกัด
 • บริษัท ไอยรา บีช โฮเต็ล แอนด์ พลาซ่า จำกัด (เกาะสมุย)
 • โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ทีมเกียรติภูมิ บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด
 • ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่
 • PTG Energy Public Company Limited
 • บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • โรงแรมสยามา โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่
 • สำนักงานจัดหางาน กรุงเทพมหานคร เขต 1
 • บริษัท ลาว เทเลคอม จำกัด
 • ธนาคาร อินโดไชน่า จำกัด (KOLAO GROUP)
 • บริษัท โกลเด้นเธร็ด จำกัด
 • หลักสูตรการฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่ผู้ประสบภัยสึนามิ ให้กับคณะครู-อาจารย์ โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 100 โรงเรียน ใน 6 จังหวัดอันดามัน

  ติดตามเฟชบุ๊ค ได้ที่คลิ๊ก…

หลักสูตรของอาจารย์

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

พัฒนาทักษะการนำเสนอย่างมืออาชีพ (Presentation Skills&Pitching)

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

เทคนิคการทำงานข้ามสายงาน สานผลสำเร็จ (Cross Functional Management)

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

หลักสูตร การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA)

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

หลักสูตร การตลาดในยุคดิจิตอล 4.0 Modification with Digital Marketing 4.0

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

หลักสูตร บริหารคนต่าง Gen เพื่อความสำเร็จขององค์กร