เทคนิคการสร้างทีมเวิร์ค(Teamwork) ในบริบทของหัวหน้างานคุณภาพแบบคุณ

เทคนิคการสร้างทีมเวิร์ค(Teamwork)

ในบริบทของหัวหน้างานคุณภาพแบบคุณ

การทำงานเป็นทีม

การสร้างทีมในฝัน

การมีพนักงานในทีมที่เวิร์ค

เป็นที่คาดหวังของหัวหน้างานคุณภาพทุกคน

อุปสรรคของการทำงานเป็นทีมไม่ประสบความสำเร็จ มีดังนี้

 • ขาดจุดร่วม จุดยืน หรือขาดเป้าหมายในการเดินทางร่วมกัน หรือเรียกว่าเป้าหมายไม่ชัดเจน
 • รู้สึกไม่มีส่วนร่วม ขาดความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน
 • การสื่อสารไม่สร้างสรรค์ ยิ่งสื่อสารยิ่งร้าวราน 
 • ทัศนคติในการทำงานร่วมกันของคนในทีไม่ได้มีการปรับหรือจูนให้ตรงกัน
 • ค่านิยมของคนในทีมไม่สอดคล้องกัน
 • ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันแล้วไม่น่าจดจำ หรือจำได้แต่เรื่องไม่ดี

หัวหน้างานกับการสร้างทีมเวิร์ค มีความจำเป็นต้องทำสิ่งเหล่านี้

 1. ประกาศจุดยืนหรือเป้าหมายให้ชัดเจน
 2. สร้างความรู้สึกร่วมกันให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความเป็นส่วนหนึ่งในทีม
 3. สื่อสารสร้างสัมพันธ์ให้มาก ให้ทุกคนรู้เท่ารู้ทันกันทุกๆ คน
 4. ปรับทัศนคติ ชวนคิดชวนคุยให้บรรยากาศเดียวกัน เน้มเชิงบวก
 5. สร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมองค์กรให้ชัดเจนและปฏิบัติร่วมกันอย่างมีความสุข
 6. มุ่งเน้นเก็บประสบการณ์ที่ดี แล้วเลือกพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายหลักขององค์กร

อ.สุณิชชา ชอบชัย