หลักสูตร 5 ส โดยอาจารย์จารุวดี

หลักสูตร In-House

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

หลักสูตร 5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต 5S for Productivity (หลักสูตร 1 วัน)

Sale!
Browse Wishlist

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisor) ( หลักสูตร 1 วัน )

ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

หลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต 5S for Productivity (หลักสูตร 1 วัน)

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

หลักสูตร บริหารคนต่าง Gen เพื่อความสำเร็จขององค์กร

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

ทักษะสำคัญของผู้จัดการ 4.0 (Modern Manager 4.0)

£0.00

หลักสูตร อ.อรรณพ นิยมเดชา

เก่งสื่อสาร สร้างงาน สร้างสุข SMART Communications

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

หลักสูตร การตลาดในยุคดิจิตอล 4.0 Modification with Digital Marketing 4.0

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

หลักสูตร การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA)

ฝึกอบรมพัฒนาการสอนสไตล์คนเชิงรุก ดาวน์โหลด

ผลงานการฝึกอบรม

ทีม วิทยากร ผู้มากด้วยประสบการณ์ตรงเฉพาะด้าน

บทความน่ารู้

VDO แนะนำสำหรับ HR

ชม คลิ๊ป VDO ทั้งหมดคลิ๊กชมทั้งหมด

5 กรอบความคิด (Mindset)ของคนสำเร็จ

WebLink

5 ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
5 ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ