Browse Wishlist
ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี,บทบาทหัวหน้างานยุคใหม่,เทคนิค การ เป็น หัวหน้า งาน ที่ ดี ppt,บทบาท หน้าที่ ของ หัวหน้า งาน ที่ ดี,หัวหน้างาน คือ,ทักษะหัวหน้างาน การบริหาร ปฏิบัติการ,การ พัฒนา ทักษะ หัวหน้า งาน,หน้าที่ของหัวหน้างานคืออะไร
5ส คืออะไร หลักการของกิจกรรม 5ส มีอะไรบ้าง
นำมอตาปี กวนซืออิมพู่สัก (3 จบ)
เทคนิคการวางแผนการทำงานสำหรับหัวหน้างาน (Effective Work Planning for Success)

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisor) ( หลักสูตร 1 วัน )

Rated 5.00 out of 5 based on 1 customer rating
(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

โดย โค้ช จารุวดี  ปวรินทร์พงษ์
Coach & Professional Trainer และ วิทยากรอิสระ ด้านพัฒนาศักยภาพ
“หัวหน้างานคุณภาพ … เก่งงาน  เก่งคน  เก่งคิด”