Productivity> การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ : ตอนปัญหายอดนิยมในการผลิต

การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย อ.ไมตรี บุญขันธ์ www.pplearning.com

Productivity> การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ


ตอนปัญหายอดนิยมในการผลิต

 1.    วัตถุดิบมาล่าช้า/คุณภาพไม่ดี
 2.    ไม่ทราบความคืบหน้าการผลิต
 3.    ไม่มีเวลาเผื่อในการผลิต
 4.     พนักงานขาดงานบ่อย
 5.     สินค้าคุณภาพไม่สม่ำเสมอ
 6.     ของเสียจำนวนมาก
 7.     การแทรกงาน/งานเร่งด่วน
 8.     ไม่มีผู้รับผิดชอบจริงจัง
 9.     เครื่องจักรมีปัญหา

ปัญหา :การผลิตและการควบคุมที่ไม่ดีพอ

ผลลัพธ์คือ

 • ประสิทธิภาพต่ำ
 • ต้นทุนสูง
 • ส่งของไม่ทันความต้องการ

หากต้องการคำแนะนำ กับเทคนิคดีๆ

ติดต่อมาที่เรา t.0955374428

เราเป็นเพื่อนคู่คิดพิชิตความสำเร็จร่วมกัน

I am a Buddy By PPLearning

อ.ไมตรี บุญขันธ์