หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

ทักษะสำคัญของผู้จัดการ 4.0 (Modern Manager 4.0)

£0.00

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisor) ( หลักสูตร 1 วัน )

ให้คะแนน 3.01 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
Browse Wishlist

หลักสูตรหมวดผู้นำ และ บริหารจัดการ

หลักสูตร การตลาดในยุคดิจิตอล 4.0 Modification with Digital Marketing 4.0