กลุ่มหลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต โดย อ.จารุวดี

5 ส กับอาจารย์จารุวดี

 กลุ่มหลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต โดย อ.จารุวดี

  • 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
  • เทคนิคตรวจประเมิน 5ส ให้มีประสิทธิภาพ
  • การฟื้นฟู 5ส สู่ความยั่งยืน
  • บทบาทคณะกรรมการ 5ส  เพื่อความสำเร็จขององค์กร
  • กลยุทธ์การจัดทำมาตรฐาน 5ส
  • การบริหาร 5ส ให้ประสบความสำเร็จ  ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

 

ติดต่อเรา โทร0955374428