การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ หัวหน้างานคุณภาพสร้างได้

ทีมเวิร์คเพื่อขับเคลื่อนองค์กร

การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ หัวหน้างานคุณภาพสร้างได้

(Effective Teamwork & Team Building for Supervisor)

การทำงานแบบวันแมนโชว์

การทำงานแบบข้ามาคนเดียว

ที่เราเคยได้ยินกันบ่อยครั้ง ในปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่ และการที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จนั้น การทำงานเป็นทีมย่อมมีความสำคัญต่อประสิทธิผล หรือประสิทธิภาพของงานมากกว่า

ดั้งนั้นบุคคล 2 ท่านแรก ที่ชอบทำงานคนเดียวมักจะรู้สึกอึดอัด หรือมีความยากในการทำงานร่วมกันคนในทีมได้อย่างดี หรือมีผลงานร่วมกันคนในทีม เพราะคำว่าทีม (Team) ต้องอาศัยประเด็นเหล่านี้

การมีเป้าหมายร่วมกัน

การมีความเห็นอกเห็นใจกัน

การรู้สึกมีส่วนร่วม

การสื่อสารที่เข้าใจกัน

การเข้าถึงข้อมูลกันและกันอย่างแท้จริง

เพราะคำว่าทีมนั่นหมายรวมถึงจำนวนคนทำงานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หากไม่ทักษะทั้ง5 ประเด็นด้านบนแล้วย่อมสร้างความเสียหายอย่างมากเลยทีเดียว

หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีมด้วยหลัก 3 P

  1. Purpose > ต้องชัดเจนในวัตถุประสงค์เดียวกัน
  2. Priority > ต้องนำงานที่ได้รับมอบหมายมาจัดลำดับความสำคัญและแบ่งตามความสามารถ
  3. Performance > ต้องทำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีผลงาน

 

อ่านถึงตรงนี้แล้วพอเห็นภาพทีมตัวเองบ้างแล้วใช่ไหมว่าเป็นอย่างไร?

แต่ก็ไม่สำคัญเท่า #หลังจากวันนี้เราจะทำให้ทีมเราเป็นอย่างไร?

มั่นใจว่าด้วยบทบาทที่เราเป็นพนักงาน

กับบทบาทที่เราเป็นหัวหน้างาน

ย่อมมีความแตกต่างในเรื่องการเป้าหมายการสร้างทีมแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องรอให้เกิดวิกฤตแล้วค่อยหันมาตัดสินใจว่า #ควรสร้างทีมเวิร์ค  [ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน]

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย

www.pplearning.com

www.pplearnonline.com