การทำงานเป็นทีม (Teamwork) ของหัวหน้างานคุณภาพ

การสร้างทีมเวิร์ค

การทำงานเป็นทีม (Teamwork) ของหัวหน้างานคุณภาพ

การทำงานเป็นทีม

เป็นนิสัยที่พัฒนาได้

เพียงเริ่มต้นจากการมีวินัยในการทำงาน

ยิ่งเป็นหัวหน้างาน ยิ่งต้องสร้างตัวเองเป็นต้นแบบ

Teamwork

เป็นเรื่องสำคัญในการทำงานร่วมกัน

ดังนั้นทีมจะเวิร์คได้

คนที่เป็นหัวหน้างานย่อมต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้น

Mindset

Communication

Connection

องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค

เปิดใจคุยกัน

ขัดแย้งรีบเคลีย์กัน 

สรรสร้างสิ่งใหม่

ทำให้มีส่วนร่วมกัน

 

 

อ.สุณิชชา  ชอบชัย