การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ ในฐานะหัวหน้างานคุณภาพ

หัวหน้างานกับการสื่อสาร

การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ ในฐานะหัวหน้างานคุณภาพ

  • การเข้าใจผู้อื่นและทำให้ผู้อื่นเข้าใจเรา

สามารถทำได้จากตัวเราในฐานะหัวหน้างานที่ผ่านโลกมามากกว่าทั้งอายุตัวและอายุงาน

  • การเอาใจเขามาใส่ใจเรา

สามารถนำอดีตของตัวเองในวัยที่ใกล้เคียงมาคิดหรือเข้าใจได้ว่าช่วงนั้นเราคิดอะไร ทำอะไร ด้วยเหตุผลอะไร

  • การสร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น

ความรู้สึกที่ดีต่ออีกคนนั้น ไม่สามารถก้าวไปปรับที่เขาได้ นอกจากปรับใจของเราให้เข้าใจเขาอย่างเปิดใจ

  • การรักผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข

รักอย่างไม่มีเงื่อนไข จะทำให้ใจเราผ่องใส ไร้ซึ่งความกังวล ที่ปนเปื้อนความคิดเชิงลบ ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ

  • การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

ช่วยเหลือใครเขาด้วยความเต็มใจ อย่าคิดวาดหวังไว้ว่าจะได้รับหรือเห็นอะไร นอกจากความสุขใจที่ได้ทำ

  • การมองผู้อื่นที่ด้านดีของเขา

การมองคนอื่นในด้านดีย่อมชัยในการดำเนินชีวิต ในมุมของตัวเราก่อนเสมอ จะได้ไม่เผลอไปมองด้านร้ายใครทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ให้เป็นมลทินกับจิตใต้สำนึกของเราเอง

 

หัวหน้างานกับการสื่อสาร
หัวหน้างานกับการสื่อสาร