การโค้ช (Coaching) #ความหมายที่แตกต่าง รวบรวมโดย โค้ชสุณิชชา ชอบชัย

วิทยากร อ.สุณิชชา ชอบชัย

การโค้ช (Coaching) #ความหมายที่แตกต่าง

การโค้ช เป็น กระจกเงา

เป็นการสะท้อนให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเอง แล้วโค้ชชี่ยินดีมองเห็น และยอมรับตัวตน

พร้อมการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยแนวทางที่ได้คิด และตัดสินใจด้วยตัวเอง

ให้บรรลุเป้าหมายที่ตัวเองกำหนดขึ้น ด้วยหลักการ Goal Setting 

การโค้ช เป็น การชวนคิดชวนคุย สร้างการตระหนักรู้

เป็นการใช้คำถามในการชวนโค้ชชี่พูดคุยกัน ด้วยบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ

สร้างสภาพแวดล้อมให้โค้ชชี่มีความรู้สึกปลอดภัยในการสนทนากัน

ด้วยการใช้คำถามแบบต่างๆ แทนการให้คำแนะนำ เพราะโค้ชเชื่อมั่นในศักยภาพ

ความรู้ ความสามารถ และพลังแห่งความมุ่งมั่น และค่อยๆชวนให้โค้ชชี่มีความมั่นใจมากขึ้นในระดับที่มีความตระหนักรู้อะไรบางอย่าง ที่เรียกว่า ปิ๊งแว๊บ หรือ AhA Moment 

การโค้ช เป็น การเต้นรำไปด้วยกันจากจุด A ไปจุด B

เป็นกระบวนการที่เรียกว่าค่อยๆ พากันเต้นรำไปเรื่อยๆ เคลื่อนย้ายจากจุดแรก

หรือสมมติว่าเป็นจุด A แล้วเต้นรำไปตามจังหวะที่โค้ชชี่สบายๆ หรือวิธีการที่โค้ชชี่ถนัด

แล้วโค้ชก็ยินดีนำพาไปด้วยจิตใจแห่งการเป็นคู่เต้นรำให้เกิดความสนุกสนานและปลอดภัยตลอดการเต้นรำ อย่างเหมาะสม (Coach Dance With Coachee)  

การโค้ช เป็นการดึงศักยภาพโค้ชชี่

เป็นการทำให้โค้ชชี่ได้สำรวจศักยภาพของตัวเอง ด้วยหลักการ KSA  

  • ความรู้ (Knowledge)
  • ทักษะ (Skill)
  • ทัศนคติ หรือคุณลักษณะ (Attitude/Attribute)

หัวใจสำคัญคือการทำให้โค้ชชี่มีเทคนิคในการประยุกต์ใช้ KSA

ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ด้วยความมั่นใจนั่นเอง

 

รวบรวมสรุปและเขียน

โค้ชสุณิชชา ชอบชัย

โค้ชพัฒนาศักยภาพและวิทยากร

สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง

t. 0626599545