การโค้ช (Coaching) #ทักษะสำคัญในการโค้ช กับการทำงานของสมอง รวบรวมโดย โค้ชสุณิชชา ชอบชัย

Brain Base Coaching การโค้ชด้วยสมอง

การโค้ช (Coaching) #ทักษะสำคัญในการโค้ช กับการทำงานของสมอง (ฺBrain Working)

 

มารู้จักสมองกันกับก่อน  

สมองมี  2 ส่วน คือ

  • สมองส่วนของเหตุผล (PFC : Prefrontal Cortex)

  • สมองส่วนสภาวะอารมณ์ (Limbic System)

หากเราเรียนรู้เรื่องนี้ จะทำให้เราสามารถบริหารจัดการสมองของตัวเอง

และสามารถสื่อสารและจัดการกับสมองของคู่สนทนาได้ โดยเฉพาะกระบวนการโค้ช

เพราะ ด้วยสัญชาตญาณมนุษย์จะโต้ตอบสิ่งเร้า (เหตุการณ์) ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยสมองส่วนอารมณ์

จึงมีภาพที่แสดงอารมณ์ หรือท่าทางที่เรียกว่าพฤติกรรม อัตโนมัติ  ที่ไม่สามารถควบคุมได้

นั่นหมายความว่า สมองกำลังบัญชาการให้เราทำตามอย่างไม่มีสติ หรือไร้การควบคุมตัวเอง

การตอบโต้ หรือการตอบสนองอัตโนมัติด้วยสัญชาตญาณ

  • การต่อสู้ (Fight)  เช่นการเอาชนะ หรือโต้เถียงกัน
  • การนิ่งเฉย หรือแกล้งตาย (Freeze) เช่น การหยุดนิ่ง ไม่ตอบสนอง
  • การถอยหนี้ (Flight) เช่นการยอมรับแบบยอมแพ้

ซึ่งหลายครั้งปฏิกิริยาแสดงออกมาโดยที่เราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนั่นเอง

 

ดังนั้นการโค้ช หรือตัวของคนที่เป็นโค้ช มีความจำเป็นต้องเข้าใจภาษาสมอง

จะช่วยให้ประสิทธิภาพของการโค้ชดีกับทุกฝ่าย

 

#รู้จักรู้ทันสมอง ปรองดองกับจิตใจได้อย่างยอดเยี่ยม

#เพราะการโค้ชเป็นกระบวนการดึงศักยภาพ

 

อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

T.0626599545