การโค้ช (Coaching) #ทักษะสำคัญในการโค้ช ว่าด้วยเรื่องคำถาม รวบรวมโดย โค้ชสุณิชชา ชอบชัย

โค้ชสุณิชชา ชอบชัย

การโค้ช (Coaching) #ทักษะสำคัญในการโค้ช ว่าด้วยเรื่องคำถาม

การโค้ชมีความจำเป็นต้องฝึกฝน และทักษะสำคัญในการเป็นโค้ช หรือฝึกฝนการโค้ช

คือการสื่อสารระดับสูง หรือจะเรียกว่า ทักษะขั้นเทพกันเลยทีเดียว

ทักษะสำคัญในการโค้ชประกอบไปด้วย

  • การใช้คำถามที่หลากหลาย
  • การใช้หูฟังที่เชิงลึก หรือเชิงรุก
  • การใช้ความไว้วางใจหรือสร้างความสัมพันธ์แบบ Rapport
  • การโน้มน้าวและจูงใจด้วยการสังเกตหรือการเข้าไปอยู่ในโลกของโค้ชชี่
  • ฯลฯ

ทักษะการใช้คำถาม ให้ความสำคัญที่การชวนคิดชวนคุยอย่างรับฟัง

คำถามปลายปิด 

เตรียมไว้เพื่อสรุปการพูดคุย  เช่น ใช่ไหม, ซ้ายหรือขวา, ใช่สิ่งนี้ไหม

คำถามปลายเปิด 

เตรียมไว้ให้เยอะ เพราะเป็นคำถามที่ช่วยขยายมุมมองให้หลากหลาย เช่น ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร ทำอะไรบ้าง  มีแนวคิดอย่างไร

คำถามชุดชี้นำ 

เตรียมไว้กรณีที่โค้ชชี่ต้องการความช่วยเหลือ หรือไม่ถนัดคิดแบบกว้างๆ   ดังนั้นโค้ชควรเตรียมคำถามชี้นำไว้บ้าง โดยการเชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้ยินจากการตอบของโค้ชชี่บ่อยครั้ง  เช่น หากต้องการผลลัพธ์แบบนี้ควรทำอย่างไร?  การที่เราจะก้าวข้ามอุปสรรคนี้ได้คุณคิดว่ามีวิธีอะไรได้อีกบ้าง?

 

คำตอบที่หาได้ว่าสำคัญแล้ว

คำถามที่หาได้สำคัญยิ่งกว่า

เพราะจะทำให้ได้คำตอบที่หลากหลายมุมมอง

 

รวบรวมสรุปและเขียน

โค้ชสุณิชชา ชอบชัย

โค้ชพัฒนาศักยภาพและวิทยากร

สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง

www.pplearning.com

t. 0626599545