ขั้นตอนการทำ 5 ส ให้ประสบความสำเร็จ

ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลงาน

ขั้นตอนการทำ 5 ส ให้ประสบความสำเร็จ

เมื่อคุณตัดสินใจแล้วว่าจะนำ 5 ส มาใช้ และมุ่งมั่นให้ประสบความสำเร็จ

จนถึงระดับการแข่งขันชิงรางวัล  Thailand 5S Award เพื่อความท้าทายศักยภาพ

และความสามัคคีของพนักงานทุกคนในองค์กร

แน่นอน คนที่เริ่มต้นและมุ่งมั่นต้องเกิดจาก ผู้บริหารระดับสูง

และมีทีมงาน เฉพาะกิจ ที่มีเป้าหมายในการประสบความสำเร็จไปกับ 5 ส

แน่นอน….ต้องเกิดความสมัครใจในการเป็นคณะกรรมภายในองค์กร

เมื่อจิตใจพร้อม คนพร้อม หันมาทางด้านวิธีการ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ชัวร์

ขั้นตอนในการจัดทำ 5 ส ให้ประสบความสำเร็จ

  1. ผู้บริหาร  ประกาศและจัดตั้งทีมงาน 5 ส อย่างเป็นทางการ
  2. จัดโซนนิ่ง (แบ่งความรับผิดชอบ) ให้ชัดเจน
  3. รวบรวมและจัดทำคู่มือ 5 ส ขององค์กรขึ้นเอง
  4. จัดฝึกอบรมให้คณะกรรมการและพนักงานตามบทบาทหน้าที่
  5. มีการสื่อสาร ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดข่าว / เมลล์
  6. ทำการ Kick off กิจกรรม และกำหนด Big Cleaning Day
  7. กำหนดรอบการ PDCA ตามกำหนดการ

หากต้องการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจกันกับทีมงาน

หัวหน้ายื่นมือ ลูกน้องมีใจ วิ่งได้ไวถึงเส้นชัย

สอบถามเพิ่มเติม

cs.pplearning@gmail.com

Line@ :@pplearn

T.095-5374428