ความล้มเหลว คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จครั้งใหม่

วิทยากร อ.สุณิชชา ชอบชัย

ความล้มเหลว คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จครั้งใหม่

 

 

ทุกครั้งที่ล้มเหลว

แบ่งเป็นสองเรื่อง

หนึ่ง ความรู้สึก

สอง เหตุผล

เพียงแต่ครั้งไหนเราจะใช้สิ่งใดในการตัดสินใจ

หรือสรุปได้ว่า ความล้มเหลวครั้งนั้นเรียกว่าอะไร

 

ความรู้สึก : มากมาย เศร้า เบื่อ เซ็ง

เหตุผล : ด้วยการใช้คำถามต่างๆ เพื่อให้มีคำตอบมากมาย

เช่น ใคร , ทำอะไร , ที่ไหน, เมื่อใด และอย่างไร   คำตอบก็ออกมาได้อย่างชัดเจน

หากเรายอมรับ และเข้าใจในสิ่งต่างๆ  ได้ดี จะทำให้มีทางออก (Solution) ในครั้งใหม่

นั่นแหละ ที่เรียกว่า  ความล้มเหลว คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จครั้งใหม่

คุณว่าจริงไหมคะ?