คู่มือการสร้างทีมเวิร์ค สำหรับองค์กรที่ประสบความสำเร็จ (ฉบับพกพา)

การสร้างทีมเวิร์ค

คู่มือการสร้างทีมเวิร์ค สำหรับองค์กรที่ประสบความสำเร็จ (ฉบับพกพา)

เรื่องของพนักงานและการสร้างทีมที่หัวหน้าต้องรู้

เพราะเราเชื่อว่า ทีมเวิร์ค สร้างได้ และคนที่สามารถสร้างฝันให้เป็นจริงได้นั้น  คือคุณ

หัวหน้างาน หรือผู้นำคุณภาพขององค์กร

 

คำว่าทีม (Team) เราคุ้นเคยกันมานานตั้งแต่สมัยเด็กทำกิจกรรม หรือเรียนหนังสือแล้วมีการแบ่งกลุ่มทำงาน

แล้วจะเห็นเด่นชัดขึ้นในแบบที่ต้องจริงจังคือการทำงานในองค์กรที่มีแผนกหรือฝ่ายต่างๆ ที่เรียกว่าทีมแบบทางการ

และทีมที่ไม่เป็นทางการ เช่น ทีมเฉพาะกิจ ทีมเฉพาะโครงการ ทีมเฉพาะกิจกรรม จะเห็นว่ามีความแตกต่างกัน

ในเรื่องของที่มาของตำแหน่งต่างๆในการบริหาร และผลตอบแทนที่ได้รับ จึงทำให้มีความเข้มข้นมากขึ้นในทีมที่

เป็นทีมประจำ หรือทีมที่ทำงานหลักร่วมกัน เพราะมีการวัดผลนั่นเอง มาติดตามมุมมองกันดีกว่าค่ะ

ขอนำเรื่องราวและมุมมองการสร้างทีมเวิร์คมาแบ่งปันดังนี้

  • บทที่ 1 : ทีมเวิร์ค คืออะไร?
  • บทที่ 2 : ทีมเวิร์ค ที่ใช่ในองค์กรที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างไร?
  • บทที่ 3 : พนักงานที่เวิร์ค (คนที่ใช่) ในองค์กรที่ใช่เป็นอย่างไร?
  • บทที่ 4 : องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค (Teamwork)
  • บทที่ 5 : อุปสรรคสำคัญที่มักทำให้ทีมไม่เวิร์ค
  • บทที่ 6 : จิตวิทยาในการสร้างทีมเวิร์คคุณภาพ
  • บทที่ 7 : หัวหน้าที่ดีหรือผู้นำทีมที่ประสบความสำเร็จควรเป็นแบบนี้
  • บทที่ 7.5 : เทคนิคเล็กในการสร้างทีมให้โดดเด่น เด้ง ดัง

 

 

 

อ.สุณิชชา  ชอบชัย