ชมรม HRA กลุ่มหัวหน้างานเอชอาร์ร่วมกับสถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง โดย อ.อรรณพ นิยมเดชา

อ.อรรณพ นิยมเดชา

ชมรม HRA ร่วมกับสถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง โดย อ.อรรณพ นิยมเดชา

หลักสูตร Digital Disruption Trend & Development with Points of You

 

เพราะการเปลี่ยนแปลงของโลกรวดเร็ว

เพราะการปรับตัวของบุคลากรต้องตามให้ทัน

กลุ่มคนชาวเอชอาร์ (HR) ต้องพร้อมรับ และปรับตัวเอง

ยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว #DigitalDisruption
ยุคที่คนส่วนใหญ่มีความอ่อนไหว
จากภายใน เพราะรู้สึกกังวล ไม่มั่นคง
ในฐานะที่วันนี้รวมชาวเอชอาร์กว่า 100 ท่าน
ที่ต้องดูแลพนักงานในองค์กรหลายร้อยหลายพันคน
มาชวนกันคิด และกำหนดวิสัยทัศน์ หรือเป้าหมาย
การเป็น Pro HR ในแบบของตัวเอง

==========================
ขอบคุณอาจารย์อรรณพ และทีมงานที่มาช่วย
แบ่งปัน พร้อมแนะนำเครื่องมือ #POY
ที่คนเรียนได้สัมผัสในช่วงเวลาสั้นๆ

ชาวเอชอาร์ กว่าร้อยท่าน ให้ความสนใจ
และประทับใจกับความมหัศจรรย์ของกระบวนการ
และเครื่องมือ #POY มีแอบมาถามเพิ่ม
อยากเรียนรู้แบบเต็มๆ #พร้อมรอยยิ้มสดใส

และขอขอบคุณผู้เรียนทุกท่านมากมายค่ะ

#PPLearning

อาจารย์อรรณพ นิยมเดชา

อ.อรรณพ นิยมเดชา