ทักษะการโค้ชสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ (Coaching for Supervisor)

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน,หัวหน้างาน,พนักงาน,อบรม,อบรมพนักงาน,เจ้านายลูกน้อง,ราคา หลักสูตรอบรมพนักงาน,ทำงานเป็นทีม,ทีมงานเวิร์ค,ทีมเวิร์ค,Supervision

ทักษะการโค้ชสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ (Coaching for Supervisor)

 

  • เทคนิคการใช้คำถามให้เหมาะสมและขยายศักยภาพ (Questioning)
  • การรับฟังอย่างตั้งใจ ให้คนพูดรู้สึกปลอดภัย (Listening)
  • การให้ข้อมูลป้อนกลับด้านบวกของโค้ชให้โค้ชชี่มั่นใจ (Positive Feed back)
  • การสนับสนุนแนวความคิดของโค้ชชี่ กระตุ้นให้เล่าอีก คิดอีก (Motivation)
  • การสร้างเป้าหมายร่วมกัน มุ่งที่เป้าหมายของโค้ชชี่เป็นสำคัญ(Goal Setting)

 

หากคุณเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมงาน 

เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง

และเชื่อมั่นในศักยภาพของกระบวนการโค้ช

“จงลงมือทำ และฝึกฝนเป็นประจำ

สิ่งที่เกิดขึ้น คือคุณเปลี่ยนแปลงและถึงเป้าหมายแห่งชีวิตก่อนแน่นอน”

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย