ทำอย่างไรจะพบพนักงานเก่งๆ Talent ในองค์กร

อบรมสัมนา,การอบรม,อบรมพนักงาน

ทำอย่างไรจะพบพนักงานเก่งๆ #Talent ในองค์กร

คนที่อยู่ในส่วนงานบริหารหรือพัฒนาคนคงผ่านคำถามนี้กันบ่อยครั้ง ทั้งจากตัวเองและคนรอบข้าง

คำตอบคือ : 
1. วางระบบซิ
2. จัดสอบซิ
3. ค้นหาซิ
4. คุยดูซิ
และสำคัญคือมันยาก ยากส์มากๆ

หากหันมาอยู่กับความจริงแล้วจะเห็นว่าไม่ได้ยากหรือง่ายจนเกินไป และสำคัญไม่จำเป็นต้องเป็นระบบหรือองค์กรใหญ่เลย
ด้วย 4 ประการดังนี้

1. กำหนดเกณฑ์ คำว่า “คนเก่ง(Talent)” ก่อนว่าเป็นอย่างไร?
เช่น มีน้ำใจ /ใฝ่เรียนรู้ / รู้หน้าที่ / มีทัศนคติที่ดี / มีความรับ
ผิดชอบ / มีเหตุผล / รักองค์กรฯลฯ
2. สังเกตุจากการที่มีวิกฤติหรืองานพิเศษ ประชุมหรือมอบหมายงานแล้วดูอาการของพนักงาน?
3. พิจารณาจากผลงานปกติ และพิเศษ
4. รักษาคนเก่งและคนดีอย่างยุติธรรม

เพียงเท่านี้ก็ไม่ยากสำหรับการค้นหา พัฒนา และรักษาคนเก่งคนดีให้อยู่กับองค์กรกันแบบง่ายๆ ที่สามารถทำให้กันได้โดยไม่ต้องลงระบบด้วยมูลค่ามากมาย