ทีมบิ้วดิ้ง (Team Building) สำคัญอย่างไร? ทำไมต้องอบรมสัมมนาแบบทีมบิ้วดิ้ง?

Teamwork Team building การทำงานเป็นทีม

ทีมบิ้วดิ้ง (Team Building) สำคัญอย่างไร? ทำไมต้องอบรมสัมมนาแบบทีมบิ้วดิ้ง?

ทีมบิ้วดิ้ง (Team Building) สำคัญอย่างไร?

หัวใจสำคัญของการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง (Team Building) คือเป้าหมาย

เป้าหมายในการทำกิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง (Team Building)

 • โฟกัสที่เป้าหมายให้ตรงกัน
 • การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ในด้านบวก
 • ผสานจุดแข็ง สร้างจุดแกร่งให้ทีม
 • ร่วมมือร่วมใจ ให้บรรลุเป้าหมาย ทลายทุกปัญหา

ทีมบิ้วดิ้ง (Team Building) เป็นพื้นฐานสำคัญ

ในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ด้วยหลักการร่วมแรงร่วมใจกันให้มีพลังมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย

หัวใจสำคัญของการเรียนรู้แบบนี้คือ เปิดใจ เข้าใจ ใส่ใจ และได้หัวใจกัน

ทำไมต้องอบรมสัมมนาแบบทีมบิ้วดิ้ง?

 1. ทำให้มีความกล้าในการเปิดตัวเองเข้าหาสังคมได้รวดเร็วขึ้น ด้วยกิจกรรมของผู้นำ
 2. สร้างความรู้จักให้เกิดขึ้นอย่่างทั่วถึง
 3. แลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิดกันได้อย่างเปิดใจ
 4. ฝึกฝน และเรียนรู้ บทบาทในขณะทำกิจกรรม เช่น ภาวะผู้นำ กับผู้นำ /ภาวะผู้ตาม กับผู้ตาม
 5. มีการมุ่งมั่นเป้าหมายเดียวกันที่ชัดเจนภายในเวลาที่จำกัด
 6. มีสถานการณ์ให้ได้ฝึกแก้ไขปัญหา ร่วมกัน ทำให้ได้เห็นจุดเด่นของแต่ละคน
 7. มีการระดมสมอง ยอมรับฟังความคิดเห็นกัน อย่างเปิดใจ
 8. สามารถสรุปทางออกร่วมกันได้อย่างมีพลัง
 9. ผสานข้อขัดแย้งให้แปลงเป็นพลังในการมุ่งสู่เป้าหมายได้หลากหลายวิธี
 10. เข้าใจความแตกต่าง และลด ละ เลิกความเป็นตัวเองได้ในยามที่ต้องร่วมมือกัน
Teamwork Team building การทำงานเป็นทีม
นำทีมกิจกรรมโดย
อ.อรรถกร ธัญลักษณ์เมธา
วิทยากรและโค้ชด้านQuality Mindset และ NLP
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผสานฐานคิด+ฐานกาย+ฐานใจสู่การเปลี่ยนแปลงระดับจิตใต้สำนึก

ดังนั้นทีมบิ้วดิ้ง (Team Building)

ที่คุ้มค่าและเห็นผลในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้นั้น จะสร้างคุณค่ามหาศาล หลังจากที่ทุกคนเข้าใจในกระบวนการคิด กระบวนการทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ ผ่านกิจกรรม (Activity Base)  ด้วยเวลา 1-3 วัน (ตามเป้าหมายขององค์กร)   และเสริมเสน่ห์ ด้วยความสุข พร้อมรอยยิ้ม กับบรรยากาศที่เอื้อต่อการเพิ่มพลังชีวิต เช่น ทะเล ภูเขา หรือต่างจังหวัดที่คุณเลือกสรรค์  อีกทั้งเติมแต่งแต้มสีสันกลางคืนด้วยการจัดเลี้ยง มีปาร์ตี้ หรือแต่งตัวประกวดแข่งขัน พร้อมพลังความสามัคคี ที่รวมพลังแสดงความสามารถพิเศษของพนักงาน ร่วมกัน เช่น แข่งขันโชว์ของแต่ละส่วนงาน เพรียบพร้อมด้วยรางวัล ยิ่งอ่านยิ่งรู้สึกอยากรีบกำหนดวันร่วมกันเลยใช่ไหมคะ?  

Team Building มิใช่เพียงความสนุก

แต่คือความสุขที่สร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง

ใครบ้างที่ควรเข้ารับการอบรม?

พนักงาน/หัวหน้างาน/ผู้จัดการ และทุกคนที่ต้องการพัฒนาตัวเอง

ติดต่อทีมงานสถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง www.pplearning.com

T.0955374428

I am a Buddy #Proactive People is You.

นำทีมกิจกรรมโดย

อ.อรรถกร ธัญลักษณ์เมธา

วิทยากรและโค้ชด้านQuality Mindset และ NLP

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผสานฐานคิด+ฐานกาย+ฐานใจสู่การเปลี่ยนแปลงระดับจิตใต้สำนึก