ทีมเวิร์คที่ทรงพลังสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

การสร้างทีมเวิร์ค

ทีมเวิร์คที่ทรงพลังสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

 

ทีมเวิร์ค

ทีมที่เวิร์ค

กับดักทีมเวิร์ค

 • การทำให้ทีมเวิร์คมีองค์ประกอบมากมาย แต่หัวใจสำคัญ คือ ความไว้วางใจ

 

ความไว้วางใจของลูกน้องกับหัวหน้างานคุณภาพ

 • มีเป้าหมายที่ชัดเจน

 • มีการวางแผนงาน

 • มีความเข้าใจตรงกัน

 • รักษาความลับของลูกน้อ

 • สร้างผลงานร่วมกัน

ลูกน้องที่หัวหน้างานคุณภาพถูกตาต้องใจ ในการเลื่อนตำแหน่ง

 • มีความตั้งใจจริง
 • มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้
 • มีความกล้าและท้าทายตัวเอง
 • มีความสนุกในการทำงานยาก
 • มีความเข้าใจตรงกับนโยบาย

 

หัวหน้าและลูกน้องพบเจอกันตรงไหน จุดนั้นคือจุดหวาน จุดแห่งความสำเร็จ

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย

Teamwork ทีมเวิร์คทรงประสิทธิภาพ
Teamwork ทีมเวิร์คทรงประสิทธิภาพ