นักขายที่ดี (5 เทคนิคการทำความเข้าใจและจับลูกค้าได้อยู่หมัด)

นักขายมืออาชีพ,นักขายมือทอง,นักขายมือโปร,สุดยอดนักขายมืออาชีพ,Sales,Selling, selling skills,

นักขายที่ดี (7 เทคนิคการทำความเข้าใจและจับลูกค้าได้อยู่หมัด)

  1. ทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ดังนั้นการใช้คำถามจึงสำคัญมาก
  2. ทำความเข้าใจลูกค้าด้วยการจดบันทึก  ดังนั้นการให้คำแนะนำอย่างครอบคลุมสำคัญมาก
  3. ทำความเข้าใจลูกค้าด้วยการใช้คำถาม ปลายปิด-ปลายเปิด ดังนั้นการเตรียมตัวจึงสำคัญมาก
  4. กระตุ้นการขายโดยให้คำถามเจาะลึก (laser)  ดังนั้นการใช้คำถามได้ตรงจุดจึงสำคัญมาก
  5. ดึงดูดลูกค้าด้วยคุณค่า หรือจุดเด่นเป็นหลัก ดังนั้นการรู้จักจุดเด่นตัวเอง สินค้า หรือองค์กรจึงสำคัญมาก
  6. จับลูกค้าให้อยู่หมัดด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา ดังนั้นการรู้จักความรู้สึกแท้จริงขณะสนทนาจึงสำคัญมาก
  7. อย่าลืม!  สร้างจุดแข็งให้ตัวเอง ดังนั้นความเป็นเลิศจึงจะสร้างความสำเร็จในการเป็นนักขายมือทอง

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ พอได้ไอเดียในการพัฒนาทักษะการขายกันเพิ่มขึ้นบ้างไหมเอ่ย หากมั่นใจ ก็จัดบรรเลงฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติกันเลยดีกว่า  #ไม่มีเทคนิคใครที่ใช้ได้เหมาะเจาะกับเทคนิคของเรา

ดังนั้นหัวใจสำคัญของการเป็นนักขายมืออาชีพ

ต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตัวเองทุกวันนะคะ

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย