นักขายยุคใหม่ที่ได้ใจหัวหน้างาน

หัวหน้างานคุณภาพ

นักขายยุคใหม่ที่ได้ใจหัวหน้างาน

 

นักขายยุคใหม่ควรปฏิบัติตัวอย่างไรให้ได้ใจลูกค้าและหัวหน้างาน

  • มีแนวคิดของนักคิดสร้างสรรค์

การทำงานขายไม่มีอะไรที่เป็นกรอบ เพราะลูกค้ามีความยืดหยุ่น ดังนั้นนักขายต้องสามารถดีไซน์กระบวนการและการให้บริการลูกค้าอย่างสร้างสรรค์ให้ลูกค้ารู้สึกถึงความตื่นเต้นในการประสานกัน

  • มีทักษะการสื่อสารเชิงบวก

การสื่อสารเป็นทักษะสำคัญในการทำงานขาย งานบริการ   และสำคัญควรสื่อสารเชิงบวก เพราะนักขายพบเจอสิ่งเร้ากันทุกวัน จนอาจติดเชื้อการคิดเชิงลบได้เร็วมาก หากมีการฝึกฝนทักษะการสื่อสารเชิงบวกจะช่วยสร้างความได้เปรียบเหนือการแข่งขันอย่างแน่นอน

  • มีหลักการบริหารเวลาจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการเวลาเป็นทักษะที่จำเป็นมากกับการบริหารงาน บริหารเวลา และบริหารกิจกรรมในการให้บริการลูกค้า

  • มีกระบวนการบริหารงานเชิงกลยุทธ์

การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ เป็นทำงานเชิงรุก ด้วยการมีเป้าหมาย และแผนงานที่สอดคล้องกับโนบายองค์กร ได้ตอบโจทย์ลูกค้าที่ตรง และรวดเร็ว

  • มีการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า

ประสบการณ์หมายถึง ฟังจากคนอื่น หรือรวมถึงประสบการณ์ที่ลูกค้าพบเอง หากพนักงานสามารถสร้างความประทับใจได้ดี มีเอกลักษณ์ จะสร้างความผูกพันให้กับลูกค้าอย่างเกินความคาดหวัง

 

หัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ