ผลงาน การฝึกอบรม

เทคนิคการวางแผนการทำงานสำหรับหัวหน้างาน (Effective Work Planning for Success)
หัวหน้างานที่ลูกน้องยอมรับ
หัวหน้างานที่ลูกน้องยอมรับ
5 ส ภาษาญี่ปุ่น,ประวัติ 5 ส,ประโยชน์ 5 ส,ตัวอย่าง 5 ส,5 ส ภาษา อังกฤษ, 5 ส โรงงาน,กิจกรรม 5 ส ในสํานักงาน, หัวใจของ5ส
5ส คืออะไร หลักการของกิจกรรม 5ส มีอะไรบ้าง
หัวหน้างานมือใหม่,อบรมพนักงาน,สถาบันฝึกอบรม,
เรื่องที่(ไม่)ยาก…ของหัวหน้างานมือใหม่
เทคนิคการวางแผนการทำงานสำหรับหัวหน้างาน (Effective Work Planning for Success)
เทคนิคการวางแผนการทำงานสำหรับหัวหน้างาน
(Effective Work Planning for Success)

นำมอตาปี กวนซืออิมพู่สัก (3 จบ)
นำมอตาปี กวนซืออิมพู่สัก (3 จบ)