พัฒนาทักษะการขายสำหรับนักขายมืออาชีพ โดยอาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

หลักสูตรพัฒนาทักษะการขายมืออาชีพ

พัฒนาทักษะการขายสำหรับนักขายมืออาชีพ

การขาย คืองานที่ทรงเกียรติ

การขาย คือทักษะที่พัฒนาได้

การขาย คือ DNA ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนและเจรจาเพื่อความสมดุล

เพียงแต่ นักขายหลายคน 

อาจรู้สึกเช่นนี้

กลัวจัง

กังวลมาก

เบื่อหน่ายด้วย

ไม่มั่นใจเลย

 

หากคุณต้องการพัฒนาตัวเองให้เป็นนักขายมืออาชีพ

ต้องเริ่มต้นจาก Selling Mindset แล้วขยับมาที่ Selling Skill  ขยายพื้นที่ให้ Selling Techniques

ถามว่ายากไหม?

ยากมาก

หากคุณเข้ามาเส้นทางนักขายเพราะบังเอิญ หรือจำเป็น

แต่จะตอบว่าง่ายมาก

หากคุณเดินทางมาเส้นทางนักขายด้วยใจรัก หรือรักในงานขาย

การเป็นนักขายมืออาชีพ กับการมีอาชีพเป็นนักขายต่างกันมากมาย

  • ทัศนคติการทำงานขายเชิงบวก
  • ทักษะการทำงานขายพัฒนาได้
  • เทคนิคการขายมืออาชีพมีหลากหลายตามสไตล์คน
  • หัวใจสำคัญของการทำงานขายคือการค้นหา การนำเสนอและให้บริการตามความต้องการลูกค้า
  • กระบวนการขาย 5 ขั้นตอนต้องมีรูปแบบ และมีขั้นตอน สำคัญมีบทพูดที่ต่างกัน
  • จิตวิทยาสำคัญมากกับการโน้มน้าวจูงใจคน  #คนแรกคือนักขาย #คนที่สองคือลูกค้า

 

 

==========================

สนใจติดต่อได้ที่

T.0626599545

อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษางานขาย งานบริการ และการตลาด

สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง

www.pplearning.com