พัฒนาทักษะการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ สำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตร : พัฒนาทักษะการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

?อะไรคือความขัดแย้ง? เหตุผลในการขัดแย้งคืออะไร?
?ประเด็นที่ขัดแย้งความสำคัญระดับไหน?
?ความสัมพันธ์ของความขัดแย้งกับเป้าหมายรวมเป็นอย่างไร?
?หากต้องการเผชิญและบริหารจัดการความขัดแย้งนี้ควรพัฒนาทักษะใดของตัวเองบ้าง?
?????เป้าหมายครั้งนี้ของเราคืออะไร?

#กรอบความคิด #ทักษะ #เทคนิค #ประสบการณ์ #ค่านิยม #เหตุผล#กระบวนการ #สถานการณ์ #การบริหารจัดการ

.
#ที่มาของคำว่าขัดแย้ง

>เป้าหมายต่างกัน
>ความคาดหวังต่างกัน
>ข้อจำกัดไม่เหมือนกัน
>ความรู้สึกไม่ตรงกัน
>บทบาทหน้าที่ต่างกัน
ประสบการณ์ต่างกัน
และอีกมากมายมุมมอง
จึงทำให้ความรู้สึกไม่ใช่จากมุมของเรานั่นเอง

หันมาพัฒนาทักษะต่างๆ ด้วยตัวเราเองเนอะ

หาจุดสมดุลให้เจอ
หาจุดกระตุ้นจูงใจที่ใช่
หาเป้าหมายร่วม
แล้วลุยกันต่อไปนะคะ

[ใครรู้ใจตัวเองก่อนชนะเลิศ]

#เรียนรู้ #ลงมือทำ #ช้ำบ้างก็ทำความเข้าใจ #ใส่ใจสัญญาณเปลี่ยนแปลง#ก้าวที่ต้องกล้าเผชิญ

อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

T.0626599545