พัฒนาทักษะหัวหน้างานคุณภาพ ขององค์กร

พัฒนาทักษะหัวหน้างานคุณภาพ

หลักสูตร :พัฒนาทักษะหัวหน้างานคุณภาพ ขององค์กร

วัตถุประสงค์ 

 • เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างาน
 • เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญในการเป็นหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร
 • เพื่อปรับมุมมองและแนวคิดให้เป็นหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

 • Module 1 : สร้างกรอบความคิดหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร
 • Module 2 : พัฒนาทักษะสำคัญของการเป็นหัวหน้างาน
 • Module 3 : เรียนรู้บทบาทการเป็นหัวหน้างานที่แตกต่างกัน
 • Module 4 : ปรับเปลี่ยนมุมมองและสร้างหัวหน้างานคุณภาพ

สิ่งที่เกิดขึ้นในห้องอบรม

 • ช่วงแรก : เปิดใจและสำรวจมุมมองที่เกี่ยวกับหลักสูตรอบรม ชวนคิดชวนคุย ตั้งเป้าหมายการอบรม (G)
 • ช่วงสอง : เรียนรู้แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงหลักการของเนื้อหากับสถานการณ์จริงพร้อมหา Solution(R O)
 • ช่วงสาม : เปลี่ยนแปลงด้วย Commitment เล็กๆ กับการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเอง (W)

กระบวนการพัฒนาต่อเนื่องให้ยั่งยืน

 • มีการบ้านให้พัฒนาต่อเนื่อง
 • มีการติดตามผลการเปลี่ยนแปลง (ตามเงื่อนไขตกลงกัน)
 • มีการให้คำปรึกษาฟรีหลังการอบรม 6 เดือน (ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน)
 • มีความรู้ส่งถึงบริษัทลูกค้า (ตามความประสงค์ที่แจ้งทางสถาบันชัดเจน)