พัฒนาทีมงานขาย ปั้นทีมงานขาย และสร้างนักขายมืออาชีพด้วยหลักการเรียนรู้ธรรมชาติของลูกค้า

อ.สุณิชชา ชอบชัย ที่ปรึกษางานขายการตลาดและงานบริการ

พัฒนาทีมงานขาย ปั้นทีมงานขาย และสร้างนักขายมืออาชีพ

ด้วยหลักการเรียนรู้ธรรมชาติของลูกค้า

 

เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ (ลูกค้า)

  • ทุกคนมีความคาดหวังและอยากได้ตามนั้น

ลูกค้าทุกคนมีความคาดหวังอะไรกับพนักงานขาย ควรต้องศึกษาและเรียนรู้ พร้อมทำการบ้านการล่วงหน้า

  • ทุกคนอยากได้รับการยอมรับและคำชม

ลูกค้าอยากเป็นคนสำคัญ ดังนั้นไม่ว่าลูกค้าจะผิดหรือถูก สิ่งสำคัญควรจับถูกและชื่นชมเรื่องจริงสิ่งที่ดีๆ อย่างจริงใจ

  • ทุกคนอยากให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าและเจตนาของเขา

ลูกค้าต้องการบอกและหวังดีจากการพูดและบอกความจริงว่ามีข้อจำกัดอะไร หรือต้องการบอกพนักงานขายให้มากที่สุด

ดังน้้นพนักงานขายมืออาชีพ ควรฟัง และชื่นชมให้คุณค่า ใจเจตนาที่ดี แม้จะมีคำพูดระคายหูไปบ้าง

  • ลูกค้ามีความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับนักขายทั่วไป

จากประสบการณ์และค่านิยมของคนไทย มักถ่ายทอดกันมาแบบผิดๆ ว่านักขาย คือคนที่เอาเปรียบ กลยุทธ์เยอะ กะล่อน คบไม่ได้ ทำให้ลูกค้ามักระวังตัว เพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยในการเจรจากับนักขาย ดังนั้นนักขายมืออาชีพต้องสามารถสร้างความไว้วางใจและความเชื่อใหม่ที่ดีให้ลูกค้าได้ดีมากขึ้นกว่าเดิม

  • ลูกค้าอยากเป็นผู้ชนะหลังการเจรจาต่อรอง

ใครๆ ก็อยากเป็นฝ่ายชนะ หากนักขายมืออาชีพมีความสามารถหรือทักษะการเจรจาต่อรองได้ยอดเยี่ยมจะสามารถสร้างเวทีการสนทนาให้ลูกค้ารู้สึกว่า ลูกค้าชนะได้อย่างใสบริสุทธิ์ และหัวใจสำคัญคือต้อง Win:Win ชนะใจกันทั้งสองฝ่าย

  • ลูกค้ายินดีซื้อสินค้า ถ้าเกิดความพึงพอใจ

ลูกค้าได้ครบทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น การตัดสินใจซื้อจึงเกิดขึ้น เพราะเขารู้สึกพึงพอใจในพนักงานขายมืออาชีพแบบคุณ

  • ลูกค้าขอเป็นผู้ตัดสินใจเองมากกว่าการถูกบังคับ

มนุษย์ทุกคนชอบอิสระ และเป็นผู้ชนะ ดังนั้นนักขายมืออาชีพ ที่เป็นพนักงานขายคุณภาพ จะต้องมีความสามามารถ ในการไม่คุกคาม หรือทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ถึงความอิสระในการตัดสินใจ ในเกมที่พนักงานขายบริหารเวทีอย่างมืออาชีพ

 

การพัฒนาพนักงานขายมืออาชีพ

ให้ก้าวสู่เส้นทางนักขายมือทอง 

ด้วยแนวคิดในการเป็นนักขายพิชิตเป้าหมาย

 

กำลังก่อตัวขึ้นในตัวของคุณ

สามารถติดตามอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่

www.sunitcha.com

www.pplearning.com

อ.สุณิชชา ชอบชัย

ที่ปรึกษางานขายงานตลาดและงานบริการมากว่า 20 ปี