มหัศจรรย์หัวหน้างานคุณภาพ กับการเข้าใจสมองของตัวเองและทีมงาน

มหัศจรรย์หัวหน้างานคุณภาพ กับการเข้าใจสมองของตัวเองและทีมงาน

เมื่อเราเรียนรู้เรื่องสมองจะทำให้ทราบว่าสมองของคนเรามีทั้งส่วนของการคิดแบบคิดวิเคราะห์ เชิงเหตุผล และการคิดแบบความรู้สึก ที่ง่ายต่อการรับรู้ความรู้สึกจากสิ่งเร้า หรือสิ่งรอบข้าง

 

ลูกน้อง หรือทีมงานก็เช่นกัน หากเราทราบว่าน้องคนไหน มีจุดเด่น หรือเป็นคนที่มุ่งเน้น หรือถนัดการคิดแบบไหนเป็นสำคัญแล้วจะทำให้เราสามารถ สื่อสาร และพัฒนาลูกน้องได้อย่างเหมาะสม และตรงกับจริต หรือคุณลักษณะของแต่ละบุคคล

เป็นเรื่องแปลกที่หัวหน้างานส่วนใหญ่ ชอบใช้วิธีเดียวกันในการบริหารคนที่ต่างกัน ทั้งที่ก็ทราบว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ก็ยังดันทุรัง ในการใช้วิธีเดียวกัน  …ซึ่งไม่น่าได้ผล จริงไหมคะ?

ดังนั้น หัวหน้างานที่ดี หรือหัวหน้างานคุณภาพ

ควรศึกษา และเรียนรู้ ความเหมือน ความต่างของคน เพื่อส่งเสริมและสร้างอิทธิพลด้านดีให้มีพัฒนาการ และสร้างทีมงานคุณภาพในแบบที่ใช่…ตรงใจลูกน้องและได้หัวใจทีมงาน พร้อมผลงานคุณภาพ แน่นอน

ถามว่าแล้วต้องทำยังไง? ตอบได้เลยว่าต้องศึกษาและทดลองจริง เพราะคำตอบมิใช่มีเพียงหนึ่งเดียว

สมองของคนเราคิดตลอดเวลา สมองของทีมงานก็เช่นกัน ดังนั้นควรพัฒนาทักษะการใช้สมองของตัวเองให้ได้ และเรียนรู้รูปแบบการทำงานของสมองให้ปรองดองกับหัวใจ  ….หากคุณทำได้…..มั่นใจคุณจะมีวิธีการบริหารสมองของทีมงานนะคะ

 

มหัศจรรย์หัวหน้างานคุณภาพ กับการเข้าใจสมองของตัวเองและทีมงาน…จะเกิดขึ้นอย่่างมหัศจรรย์

 

ไม่เชื่อต้องพิสูจน์ให้เห็นจริง

5 ทักษะหัวหน้างานคุณภาพ มุ่งสู่หัวหน้างานมืออาชีพ
 หัวหน้างานคุณภาพ กับการเข้าใจสมองของตัวเองและทีมงาน