มารู้จักคำว่า CRM (Customer Relationship Management) คืออะไร?

CRM การบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า

มารู้จักคำว่า CRM (Customer Relationship Management) คืออะไร?

ยุคแห่งการแข่งขัน แข่งขัน และแข่งขัน

ไม่มีอะไรจะสามารถดึง หรือ ฉุดรั้งลูกค้าได้ดีว่าคำว่า การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ CRM

เพราะเท่าที่ทราบคล้ายๆ กันว่า การหาลูกค้าใหม่นั้น ต้นทุนสูงกว่าการรักษาฐานลูกค้าเก่า กว่า 13 เท่า

การบริหารการสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้า เพื่อสร้างความแตกต่าง เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้าสัมผัสได้ เมื่อพูดถึงองค์กรเรา หัวใจสำคัญคือความเข้าใจใน CRM อย่างแท้จริง

ดังนั้นการครองใจลูกค้าได้ระยะยาวจะช่วยให้ลดต้นทุนได้อีกช่องทางเช่นกัน

และที่มีประสิทธิภาพมากกว่านั้นคือการบอกต่อ

ลูกค้าขายให้ ย่อมดีกว่าเราขายเอง

เพราะการบอกต่อ คือ กลยุทธ์การตลาดที่บริสุทธิ์ ในมุมมองของลูกค้า

หากองค์กรไหนต้องการนำ CRM มาใช้นั้นควรให้ความสำคัญตั้งแต่

  • นโยบาย CRM
  • เป้าหมายในการนำมาใช้
  • รูปแบบการวางระบบ
  • บุคลากรที่รับผิดชอบ
  • วิธีการ และการแก้ไขปัญหา
  • การเชื่อมโยงกับระบบงานของทุกแผนกเพิ่มประสิทธิภาพงานองค์กร