ยุคที่ใครๆก็กลัวการอาสา หรือไม่กล้าเสนอตัว #หัวหน้างานคุณภาพสร้างได้

หัวหน้างานคุณภาพ

ยุคที่ใครๆก็กลัวการอาสา หรือไม่กล้าเสนอตัว #หัวหน้างานคุณภาพสร้างได้

 

การทำงานยาก

การทำงานที่ไม่เคยทำมาก่อน

การทำงานที่แสนท้าทาย

การทำงานที่ได้รับโจทย์ใหม่เสมอ

 

กับคำถามที่หัวหน้างานขององค์กรชอบถามเสมอในทุกครั้งที่มีการประชุมว่า

ใครสนใจทำงานนี้บ้าง?

งานนี้มีใครอาสาทำไหม?

งานที่เป็นงานที่ต้องการคนมีฝีมือ อยากได้ตัวแทนในห้องนี้สักคน?

 

คุณเดาถูกไหมคะว่าจะมีคนแย่งกันยกมือกี่คน 

แน่นอนคิดว่ามีคนตอบถูก  เพราะจากประสบการณ์จริง

คนส่วนใหญ่มักเงียบ และหลบหน้าหลบตาหัวหน้างานคนนั้น

ดังนั้นสิ่งที่หัวหน้างานควรปฏิบัติมีดังนี้

  • สร้างความไว้วางใจ
  • สร้างความสนใจ
  • สร้างกระบวนการระดมสมอง
  • สร้างความสัมพันธ์ให้มุ่งที่การจับถูก
  • สร้างเทคนิคในการกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม

เพียงเท่านี้ ก็มีคนอยากร่วมมือกับหัวหน้างานคุณภาพขององค์กรมากขึ้นแล้วนะคะ

 

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย