อาจารย์กรพุทธ กรดแก้ว

อาจารย์กรพุทธ

 

อาจารย์กรพุทธ กรดแก้ว

ที่ปรึกษาทางการเงินบริษัท เอไอเอ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการขาย การบริการ

วิทยากรสถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง

ประวัติการศึกษา

ปี 2545  จบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2549 – ปี 2554  เป็นเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ฝ่ายลูกค้าต่างชาติ ของธนาคารไทยพาณิชย์

ปี 2555 – ปี 2560  เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานของบริษัทฝึกอบรม บริษัท อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด

ปี 2560 – จนถึงปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทเอไอเอ จำกัด

ประสบการณ์การฝึกอบรม

  • หลักสูตรภาวะผู้นำ
  • หลักสูตร Train the Trainer
  • หลักสูตรนักเขียน

ความสนใจและงานอดิเรกที่ชอบ

  • ชอบเขียนบทความจุดประกายความคิดและให้กำลังใจผู้คน
  • ชอบอ่านหนังสือแนวจิตวิทยาพัฒนาตนเอง
  • ชอบทำบุญช่วยเหลือผู้คน งานจิตอาสา

 

“ ยุเชื่อว่า ชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ และยุมีปณิธานของตัวเองว่า ชีวิตที่เหลือต่อจากนี้คือรับใช้ผู้คน…”

 กรพุทธมาเพื่อให้

============

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ

 

***ฟรี 3 ชั่วโมง องค์กรละ 1ครั้ง (ตั้งแต่วันนี้ถึง30 พฤศจิกายน 2562) รับ 5 องค์กร

หลักสูตรปฏิบัติการปลดหนี้
หลักสูตรปฏิบัติการปลดหนี้

ติดต่อ

โทร.0955374428

www.pplearning.com