วิกฤต คือโอกาส แห่งการเปลี่ยนแปลง “ชีวิตใหม่ ในสถานการณ์ใหม่”

การเปลี่ยนแปลง

วิกฤต คือโอกาส แห่งการเปลี่ยนแปลง “ชีวิตใหม่ ในสถานการณ์ใหม่”

 

คำกล่าวที่ว่า  วิกฤติ สร้างโอกาส และโอกาสก็สร้างได้เอง

จริงๆ แล้ว หัวใจสำคัญของการเติบโตของชีวิต

ที่มีการเปลี่ยนแปลง นั่นคือคำตอบของคำว่า ชีวิตใหม่

ดังนั้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุด

คือการเผชิญ อย่างเข้าใจ และใส่ใจในการพัฒนาตัวเอง

 

หากใครอยากเก่ง   ต้องเร่งเผชิญสถานการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง

หากเราสามารถอยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเข้าใจ และปรับเปลี่ยนได้

นั่นคือ คนเชิงรุก สนุกกับการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้มีความสุข ในการทำงาน

และสร้างสานประโยชน์ต่อคนรอบข้าง

 

วิกฤต คือโอกาส แห่งการเปลี่ยนแปลง “ชีวิตใหม่ ในสถานการณ์ใหม่”

 

ติดต่อเราเพื่อพัฒนาร่วมกัน

@pplearn

cs.pplearning@gmail.com

tel.0955384428