หลักสูตรพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพและหัวหน้างานมืออาชีพ

หลักสูตรหัวหน้างาน อ.สุณิชชา

หลักสูตรพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

สำหรับนักขายมืออาชีพและหัวหน้างานมืออาชีพ

 

สถาบันพีพีเลิร์นนิ่งได้รับเกียรติให้บรรยายหลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพให้กับทีมขาย

และหัวหน้างานขององค์กร  ที่รวมตัวกันมาเรียนรู้ 

พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองกันอย่างสนุกสนาน 

ด้วยสถานการณ์สมมติ (แต่แอบจริง 55)

 


การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

 

เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

 1. มีการเปิดใจด้วยหลักการ Rapport
 2. มีการค้นหาความต้องการแท้จริงจากลูกค้าด้วยหลักการใช้คำถามทรงพลัง
 3. มีการกระตุ้นสัญญาณการซื้อขายด้วยหลักการจิตวิทยาเชิงบวก
 4. มีการสังเกตลักษณะของคนหรือคู่เจรจาต่อรอง ด้วยหลักการ DISC
 5. มีการทดลองปิดการขายด้วยหลักการใจเขาใจเรา

อยากให้ทุกคนสนุกกับการฝึกฝน และอดทนกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถต่อเนื่องได้

เพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์จริงๆ หากเป้าหมายเรามีคุณค่ามากพอ

การเปลี่ยนแปลงยั่งยืนจะตามมาจากการลงมือทำทุกวันให้บ่อยๆ

และสร้างพลังแห่งแรงบันดาลใจให้ตัวเองกับคำว่า สะสมประสบการณ์

 

ถามว่าวันนี้ทุกคนได้อะไร?

คำตอบคือ :

 • ได้เห็นตัวเองในอดีตที่มีความกล้าหาญในการเจรจาต่อรองกลับมา
 • ได้เห็นแนวทางและเทคนิคที่เคยใช้แล้วประสบความสำเร็จ
 • ได้สนุกกับการจำเทคนิคของเพื่อนๆ แต่ละกลุ่มมาใช้จริงในช่วงของตัวเอง
 • ได้สร้างรูปแบบการเจรจาต่อรองด้วยหลักการและประสบการณ์ ให้มีมิติแห่งความน่าสนใจมากขึ้น
 • ได้เห็นกระบวนการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพในแบบที่ตัวเองชอบ
 • ได้ลงมือทำจริง ฝึกฝนหลายรอบ จนรู้สึกว่าการเจรจาต่อรองไม่ยากอย่างที่คิด
 • ได้มีเป้าหมายและกำหนดการบ้านในการฝึกฝนอย่างจริงจัง

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย

วิทยากรสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรอง

สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง