หลักสูตร : การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต โดย อ.ไมตรี บุญขันธ์

หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพและผลผลิต สอนโดย อ.ไมตรี บุญขันธ์

การเพิ่มประสิทธิภาพ และ ผลผลิต

คือหัวใจขององค์กร

และเป็นการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ

ทางการแข่งขันว่า

ใครเจ๋งกว่า ได้ไปต่อ

ความอยู่รอดขององค์กร

ยอดขาย สูง

กำไร สูง

ต้นทุน ต่ำ

ค่าใช้จ่าย ต่ำ

งาน คืออะไร?
งาน คือ สิ่งที่ต้องทำ
งาน คือ งานประจำ บวกการพัฒนางาน

คุณภาพคืออะไร

คุณภาพ (Quality) หมายถึงอะไร เป็นคำถามที่ถูกถามกันมาก และ มีหลากหลายคำตอบด้วยกัน สามารถกล่าวรวม ๆ กันได้ดังนี้

สินค้าหรือบริการที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน

สินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือมาตรฐาน

สินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

สินค้าหรือบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

สินค้าหรือบริการที่ปราศจากการชำรุดหรือข้อบกพร่อง

 

หลักสูตรนี้จะสร้างแนวความคิด และแนวทางพัฒนา

การเพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิตได้อย่างยอดเยี่ยม

 

อ.ไมตรี บุญขันธ์

สถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง

T.0955374428

cs.ppleaning@gmail.com