หลักสูตร ติดอาวุธความคิดสร้างนวัตกรรมให้ธุรกิจล้ำหน้า โดย อ.อภิรดี สนธิชัย

หลักสูตร ติดอาวุธความคิดสร้างนวัตกรรมให้ธุรกิจล้ำหน้า

(หลักสูตร 3 วัน มีทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการ)

 

หลักการและแนวคิด

เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดทุกธุรกิจมีโอกาสโดน Disrupt ได้ การนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้พัฒนาธุรกิจ จะช่วยให้ค้นพบความต้องการของผู้บริโภค และองค์กรสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำได้ ซึ่งการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถทำได้หลายวิธี แต่กระบวนการ Design Thinking เป็นหนึ่งในศาสตร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ซึ่งเมื่อนำนวัตกรรมทางความคิดมาผสมร่วมกับแบรนด์บนพื้นฐานความเข้าใจลูกค้าจะช่วยให้ธุรกิจได้รับความน่าเชื่อถือ สื่อสารเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้สื่อ Online ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป็นช่องทางในการสื่อสาร

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

  1. พนักงานที่ต้องการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร
  2. ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคและเทคโนโลยี

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เรียนรู้วิธีสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการ Design Thinking พร้อมการทำ Work Shop ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้
  2. เรียนรู้วิธีการคิดแบบสร้างสรรค์
  3. เรียนรู้วิธีการทำงานแบบ Brainstorms เพื่อการคิดนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการสร้างสรรค์ Content ที่โดนใจ
  4. เรียนรู้วิธีการสื่อสารผ่านแบรนด์ และการทำ Content ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้แข็งแกร่ง
  5. รู้จักพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มลูกค้า
  6. รู้จักวิธีการสร้าง Content และการวางกลยุทธ์เพื่อสร้างแบรนด์และเอาชนะใจลูกค้า
  7. รู้จักการวิเคราะห์ Data Analytics และการนำข้อมูลมาใช้เพื่อสร้างยอดขาย
  8. รู้วิธีการวางกลยุทธ์ทำโฆษณา online แบบเสียเงินโฆษณาและไม่เสียเงินโฆษณา

 

เนื้อหาของหลักสูตรนี้ (COURSE OUTLINE)

(วันที่ 1) : เปิดโลกแห่งการคิดแบบที่คุณสามารถออกแบบความคิดได้

ช่วงเช้า

Design Thinking

– ทำความรู้จักหัวใจของ Design Thinking ที่จะช่วยให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

– การทำความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคผ่านกระบวนการ Design Thinking

– WORK SHOP

– การประยุกต์ใช้ Design Thinking กับงานที่ทำอยู่

– การวางกลยุทธ์ผ่านกระบวนการ Design Thinking ให้เหมาะกับธุรกิจ

ช่วงบ่าย

Customer Journey

– ทำความรู้จักพฤติกรรมผู้บริโภคผ่าน  Customer Journey

– ค้นหาความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง

– WORK SHOP

– สร้างองค์กรนวัตกรรมในอนาคตผ่าน Business Model Canvas

– WORK SHOP

 

(วันที่ 2)  : เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคให้สอดคล้องกับการสร้างแบรนด์ 

ช่วงเช้า

Consumer Behavior

– วิเคราะห์ลูกค้าด้วยทฤษฎี 6W 1H

– ค้นหา Consumer Insight

– Brain Storm ค้นหา Pain Point ลูกค้า เพื่อเปลี่ยนเป็นโอกาส

– WORK SHOP

ช่วงบ่าย

Branding

– ความสำคัญของ Brand

– ตีแตก Branding

– ค้นหาคุณค่าแบรนด์ผ่าน Competitive Landscape

– Work Shop

– เทคนิคโปรโมทแบรนด์ด้วย Pyramid Model

– Work Shop : เล่าเรื่องแบรนด์ภายใน 3 นาที

 

(วันที่ 3) : กำหนดกลยุทธ์ผ่านช่องทางโลกออนไลน์ (Social Media) ด้วย Content ให้ปัง 

ช่วงเช้า

Content Strategy (Social Media)

Branding

– เล่าแบรนด์ให้ดังผ่าน Content

– Work Shop

– การใช้ Social Media ช่องทางต่างๆ เพื่อการสร้างแบรนด์

– เทคนิคการสร้างความเชื่อมโยงของ Omni-Channel เพื่อสร้างการรับรู้ให้ไปในทิศทางเดียวกัน

 

ช่วงบ่าย

Content

– เทคนิคการสร้าง Content เพื่อให้ค้นหาเจอบน Google

– เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อ สร้างการรับรู้, ช่วยตัดสินใจ, การขาย และรักษาฐานลูกค้า

– กลยุทธ์การสร้าง Content ผ่าน Pain Point ให้โดนใจลูกค้า

– Work Shop

– กลยุทธ์การวางแผน Content เพื่อสื่อสารกับลูกค้า ระยะสั้นและระยะยาว

(วันที่ 3)

ช่วงเช้า

Content & Service Content

– เทคนิคการสร้าง Marketing Story

– เทคนิคการบริการให้ได้ใจลูกค้าผ่านช่องทาง Online

– เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทาง Online

ช่วงบ่าย

Social Media Marketing

– การตั้งเป้าหมาย และการตั้งงบประมาณในการทำโฆษณา Online

– การทำโฆษณาผ่านสื่อ Online : FB, IG, Twitter, Website

– การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการทำโฆษณาแบบ Costume Audience (Facebook)

– กฎกติกาในการทำโฆษณาบน Facebook

– การทำโฆษณา Website, IG

– การทำโฆษณา IG

Big Data Analysis

– การเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อใช้ใน Social Media

– การวิเคราะห์ข้อมูลจากการทำโฆษณา

– การวิเคราะห์และประเมินการทำโฆษณาออนไลน์

 

หากคุณต้องการมีแบรนด์ที่ปัง ดัง และสร้างยอดขายให้เติบโต ยั่งยืน

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณกลับไปนอนไม่หลับ เพราะความคิดคุณจะไร้ขีดจำกัด

พลังแห่งการดีไซน์ของคุณจะลุกขึ้นมานั่งทำงานผ่าน Social Media ได้อย่างทรงประสิทธิภาพ

หลังจากนี้คุณจะเห็นภาพของคุณนอนหลับรับทรัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

อย่ารีบเชื่อ…หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียน

=====================

อาจารย์อภิรดี สนธิชัย

วิทยากรเชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร

วิทยากรสถาบันพีพีเลิร์นนิ่ง

www.pplearning.com