หลักสูตร พัฒนาการทำงานเป็นทีมและสร้างความผูกพันในองค์กร

การทำงานเป็นทีมและสร้างความผูกพันในองค์กร

หลักสูตร พัฒนาการทำงานเป็นทีมและสร้างความผูกพันในองค์กร

เรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนมุมมอง

 

ทำกิจกรรมกลุ่ม สร้างความสามัคคี

ชื่นชมความสำเร็จร่วมทีม ภูมิใจร่วมกัน

 

กล้าคิด กล้าสร้าง กล้านำเสนอความคิดเห็น

โชว์ & แชร์ มุมมองการเรียนรู้ และสามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง