หลักสูตร : พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับพนักงานบริการมืออาชีพ

service mindset to excellence สำหรับโรงพยาบาล
หลักสูตร : พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับพนักงานบริการมืออาชีพ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 • เพื่อเรียนรู้ลักษณะของบุคลิกภาพในการให้บริการอย่างมืออาชีพ
 • เพื่อปรับทัศนคติในการให้บริการและพัฒนาทัศนคติอย่างมืออาชีพ
 • เพื่อมีไกด์ และต้นแบบในการพัฒนาเทคนิคการให้บริการ
 • เพื่อประยุกต์หลักการ ทักษะ และเทคนิคในการเป็นนักบริการมืออาชีพ
สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้
 • ทราบลักษณะของบุคลิกภาพในการเป็นนักบริการอย่างมืออาชีพ
 • คนเรียนมีทัศนคติงานบริการได้ดีขึ้นกว่าเดิม
 • มีเทคนิคในการให้บริการ และแบบฟอร์มในการพัฒนาตัวเอง
 • มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้วยทักษะสำคัญในการให้บริการ

 

เนื้อหาของหลักสูตรนี้
 • การแลกเปลี่ยนมุมมอง (ทัศนคติ) และปรับกรอบความคิดบริการ (Service Mindset)
 • การค้นหาตัวเองและกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตัวเอง
 • ความเข้าอกเข้าใจในการให้บริการลูกค้าตามประเภทต่างๆ
 • ความกระตือรือร้นในการให้บริการด้วยบุคลิกภาพงานบริการ
 • ความหมายของงานบริการ และจิตวิทยาบริการ
 • หลักการให้บริการด้วยหลักการบุคลิกภาพงานบริการด้วยศาสตร์ต่างๆ
 • เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพให้ได้หัวใจลูกค้าอย่างแท้จริง
 • เทคนิคการสังเกตุภาษากายคู่สนทนา (ลูกค้า) อย่างแนบเนียน
 • สูตรสำเร็จแห่งการบริการที่ทรงพลัง
 • การบ้านสำหรับการพัฒนาตัวเองให้เป็นนักบริการที่โดดเด่นเรื่องบุคลิกภาพงานบริการ
กิจกรรมสร้างการเรียนรู้
 • ยินดีที่รู้จัก
 • กรณีศึกษา
 • การแสดงบทบาทสมมติ
 • การประกาศคำมั่นสัญญา (Commitment)

 

เพราะธุรกิจบริการ ต้องสร้างความประทับใจ

และให้ลูกค้าพึงพอใจด้วยเทคนิคการให้บริการจากหัวใจ

แล้วจะได้หัวใจลูกค้าอย่างยั่งยืน มั่นคง ปลอดภัย

การให้บริการอย่งมืออาชีพ

อ.สุณิชชา ชอบชัย