หลักสูตร : หัวหน้างานคุณภาพกับศิลปะการบริหารทีมงาน

หัวหน้างานคุณภาพกับศิลปะการบริหารทีมงาน

หลักสูตร : หัวหน้างานคุณภาพกับศิลปะการบริหารทีมงาน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้หัวหน้างานมีความมั่นใจในศักยภาพของตัวเอง
 • เพื่อให้หัวหน้างานประยุกต์ใช้ทักษะและบทบาทได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อให้หัวน้างานสนุกกับการสร้างศิลปะในการบริหารงาน บริหารคน ให้กลมกล่อมและมีคุณภาพ

 

หัวหน้างานคุณภาพขององค์กร เป็นการวัดผลจากองค์กรที่แตกต่างกัน

เช่นคุณสมบัติ ทักษะ และศิลปะในการบริหารทีมงาน

คุณสมบัติหัวหน้างานที่องค์กรต้องการมีดังนี้

 • มีทัศนคติที่ดีกับตัวเองและทีมงาน
 • มีความสามารถในการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาระบบงาน
 • มีความกล้าหาญในการทำงานกับคนที่แตกต่างกัน
 • มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ……………………………………………………………………. (แต่ละองค์กรกำหนดเพิ่มเติม)

ทักษะสำคัญในการเป็นหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร

 • การดูคนออก บอกคนได้ : รู้จักตัวเอง ทีมงาน  และองค์กร ในมุมมองรอบด้าน
 • การมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ อย่างเป็นระบบ
 • การสร้างทีมเวิร์ค ให้ได้ใจและได้ผลงาน
 • การทำงานข้ามสายงานได้อย่างมีคุณภาพ

ศิลปะในการบริหารทีมงานคุณภาพ

 • ชมให้เป็น  และตำหนิให้ถูกเวลา
 • กระตุ้นความกระตือรือร้นได้ตรงจุด
 • สร้างสรรค์กิจกรรมในพื้นที่ happy work place
 • ท้าทายความสามารถทีมงานที่เก่งและมีใจ ให้ปล่อยของออกมาเป็นผลงาน

 

อำนวยการสอนโดย

อ.สุณิชชา ชอบชัย

วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชพัฒนาศักยภาพ

www.ppleaning.com

T.0955374428